Wat is een ampère? - Dak Profijt

Warmtefonds met 0% rente*

Wat is een ampère?

Ampère is de eenheid voor elektrische stroom. Het staat voor de hoeveelheid elektrische lading die per seconde door een geleider stroomt als er een potentiaalverschil (spanning) van één volt over de geleider staat.

Een ampère is dus een maat voor de hoeveelheid elektrische stroom die door een circuit of geleider loopt. Het geeft aan hoeveel lading per seconde door een bepaald punt in het circuit stroomt. Een stroom van één ampère betekent dat er één coulomb aan elektrische lading per seconde door het circuit stroomt.

Ampère wordt veel gebruikt bij het specificeren van de capaciteit van elektrische componenten en apparaten, zoals draden, zekeringen, batterijen en elektrische motoren. Het is een fundamentele eenheid van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI), genoemd naar de Franse natuurkundige André-Marie Ampère.

e936c5680e