Wat is een batterij? - Dak Profijt

Warmtefonds met 0% rente*

Wat is een batterij?

Een batterij voor zonnepanelen is een oplaadbare batterij die wordt gebruikt om de opgewekte energie van een zonnepaneelsysteem op te slaan. Het opgeslagen vermogen kan later worden gebruikt wanneer de zonnepanelen niet genoeg energie produceren. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het elektriciteitsnet.

Er zijn verschillende soorten batterijen beschikbaar, waaronder lood-zuur, lithium-ion en zoutwater batterijen. De keuze van de batterij hangt af van de grootte van het zonnepaneelsysteem, de hoeveelheid energie die moet worden opgeslagen en het budget.

e936c5680e