Begrippenlijst - Dak Profijt - 085-1308544

Plan een gratis adviesgesprek

Begrippenlijst

Wat betekent....?
Klantenservice Dakprofijt

Waar bent u naar op zoek?

Wat is een zonnepaneel

Een zonnepaneel, ook wel fotovoltaïsch (PV) paneel genoemd, is een apparaat dat zonne-energie omzet in elektrische energie. Het is opgebouwd uit meerdere zonnecellen die zijn gemaakt van halfgeleidend materiaal, zoals silicium. Wanneer licht op de zonnecellen valt, creëert dit een elektrisch veld dat elektrische stroom genereert.

Zonnepanelen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken voor huishoudens, bedrijven en andere toepassingen. Ze zijn een duurzame en hernieuwbare bron van energie, omdat ze geen fossiele brandstoffen gebruiken en geen schadelijke stoffen uitstoten.

Zonnepanelen worden vaak geïnstalleerd op daken van gebouwen, maar ze kunnen ook op andere locaties worden geplaatst, zoals op velden of op de grond. Meerdere zonnepanelen kunnen worden aangesloten om een zonnepaneelsysteem te vormen, dat meer elektriciteit kan opwekken.

Welke garanties krijg ik?

Bij Dak Profijt werken we uitsluitend met de beste materialen. Op die manier weet u zeker dat jij goed zit met uw zonnepanelen. In ons op maat gemaakte plan zie u precies welke garanties u krijgt. In de meeste gevallen krijgt u bij Dak Profijt de beste garanties uit de markt:

  • 30 jaar productgarantie op de zonnepanelen (fabrieksgarantie)
  • 30 jaar vermogensgarantie op de zonnepanelen*
  • 25 jaar productgarantie op de omvormer (fabrieksgarantie)
  • 25 jaar garantie op het montagesysteem

*Dit houdt in dat u de garantie krijgt dat jouw zonnepanelen na 30 jaar nog minimaal 87% van het originele vermogen hebben.

Hoe werkt het terugleveren?

Als u met uw zonnepanelen meer stroom opwekt dan u meteen gebruikt, dan levert u stroom automatisch terug aan het elektriciteitsnet. Bij het terugleveren draait jouw energiemeter terug óf de slimme meter registreert dat u teruglevert.

Hoe werkt salderen?

De salderingsregeling maakt zonnepanelen extra aantrekkelijk. Nu, maar ook in de toekomst. Maar wat is salderen precies?

Aan het einde van het jaar wordt jouw teruggeleverde stroom automatisch met jouw verbruikte stroom verrekend. U levert de stroom terug aan het elektriciteitsnet tegen dezelfde prijs als wat u ervoor zou betalen aan de energieleverancier. Dat heet salderen.

Bijvoorbeeld: jouw zonnepanelen leveren in een jaar 3200 kWh op. In hetzelfde jaar verbruikt u 3500 kWh. U ontvangt dan een jaarrekening van de energieleverancier van 300 kWh (3500 – 3200).

Momenteel kan er gebruik gemaakt worden van de salderingsregeling. Als de wetsvoorstellen er doorheen komen dan zal dit over een periode van zo’n 10 jaar afgebouwd gaan worden. Dan wordt het aantrekkelijker om de opgewekte stroom meteen te gebruiken en het overschot niet terug te leveren maar op te slaan in een soort van thuisaccu. De omvormers van SolarEdge, die wij gebruiken, zijn klaar voor de toekomst.

Alternating current (AC)

De afkorting AC staat voor “Alternating Current”, wat in het Nederlands “wisselstroom” betekent. Wisselstroom is een type elektrische stroom waarbij de stroomrichting periodiek verandert, meestal met een frequentie van 50 of 60 hertz (Hz). Dit in tegenstelling tot gelijkstroom (DC), waarbij de stroom in één richting blijft stromen.

AC-stroom wordt veel gebruikt in elektrische netwerken, omdat het efficiënter getransporteerd kan worden over lange afstanden dan gelijkstroom. Bovendien kan het makkelijk worden omgezet in verschillende spanningen met behulp van transformatoren, wat handig is voor het distribueren van elektriciteit naar verschillende gebieden en toepassingen.

Ampère

Ampère (symbool: A) is de eenheid voor elektrische stroom. Het staat voor de hoeveelheid elektrische lading die per seconde door een geleider stroomt als er een potentiaalverschil (spanning) van één volt over de geleider staat.

Een ampère is dus een maat voor de hoeveelheid elektrische stroom die door een circuit of geleider loopt. Het geeft aan hoeveel lading per seconde door een bepaald punt in het circuit stroomt. Een stroom van één ampère betekent dat er één coulomb aan elektrische lading per seconde door het circuit stroomt.

Ampère wordt veel gebruikt bij het specificeren van de capaciteit van elektrische componenten en apparaten, zoals draden, zekeringen, batterijen en elektrische motoren. Het is een fundamentele eenheid van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI), genoemd naar de Franse natuurkundige André-Marie Ampère.

Autonoom systeem

Een autonoom systeem voor zonnepanelen is een off-grid zonne-energiesysteem dat bestaat uit zonnepanelen, accu’s, omvormers en laadregelaars. Het systeem is ontworpen om zelfstandig energie op te wekken zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. De zonnepanelen genereren stroom die wordt opgeslagen in de accu’s voor later gebruik. Autonome systemen voor zonnepanelen worden vaak gebruikt in afgelegen gebieden zonder elektriciteitsnet of als duurzame energieoplossing voor mensen die volledig onafhankelijk willen zijn van het elektriciteitsnet.

Batterij

Een batterij voor zonnepanelen is een oplaadbare batterij die wordt gebruikt om de opgewekte energie van een zonnepaneelsysteem op te slaan. Het opgeslagen vermogen kan later worden gebruikt wanneer de zonnepanelen niet genoeg energie produceren. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het elektriciteitsnet. Er zijn verschillende soorten batterijen beschikbaar, waaronder lood-zuur, lithium-ion en zoutwater batterijen. De keuze van de batterij hangt af van de grootte van het zonnepaneelsysteem, de hoeveelheid energie die moet worden opgeslagen en het budget.

Bruto productie meter

Een bruto productiemeter voor zonnepanelen is een meetinstrument dat wordt gebruikt om de totale hoeveelheid energie te meten die wordt geproduceerd door een zonnepaneelsysteem, ongeacht of deze energie wordt gebruikt door het huishouden of teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Het wordt meestal geïnstalleerd in de meterkast van het huishouden en wordt gebruikt door energieleveranciers om de hoeveelheid teruggeleverde energie te meten. Het gebruik ervan is verplicht in sommige landen of regio’s om transparantie en nauwkeurigheid in het meten van geproduceerde energie te garanderen en het terugleveren van overtollige energie aan het elektriciteitsnet te vergemakkelijken.

By-pass diode

Een by-pass diode is een belangrijk elektronisch component dat in sommige zonnepanelen is ingebouwd om de prestaties en betrouwbaarheid van het paneel te verbeteren. Het kan helpen om de opbrengst van het zonnepaneelsysteem te maximaliseren, vooral in situaties waarbij er sprake is van gedeeltelijke schaduw, zoals door bomen, gebouwen of andere obstakels. Het voorkomt het zogenaamde ‘hot spot’ fenomeen, waarbij sommige cellen overbelast raken en de levensduur van het paneel kan verminderen. Dankzij de by-pass diode kunnen zonnepanelen optimaal blijven functioneren en hun levensduur verlengen, wat bijdraagt aan een duurzame toekomst met hernieuwbare energie.

Direct current (DC)

Direct Current (DC) is de elektrische stroom die door zonnepanelen wordt geproduceerd wanneer ze worden blootgesteld aan zonlicht. Dit gebeurt in de vorm van gelijkstroom (DC), wat betekent dat de stroom in één richting door de kabels van het zonnepaneelsysteem stroomt. Gelijkstroom is de standaardstroom die door zonnepanelen wordt geproduceerd en kan worden opgeslagen in batterijen of omgezet in wisselstroom (AC) door middel van een omvormer om te worden gebruikt in huizen en gebouwen. Het begrijpen van DC is essentieel voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van zonnepaneelsystemen. Als huiseigenaar of gebouwbeheerder is het belangrijk om te weten welk type stroom het zonnepanelensysteem produceert om de juiste apparatuur en componenten te gebruiken om de stroom op de juiste manier te beheren.

Draaischijfmeter

Een draaischijfmeter voor zonnepanelen is een mechanische meter die wordt gebruikt om de hoeveelheid elektriciteit te meten die door een huishouden wordt verbruikt en geproduceerd door zonnepanelen. Het werkt door middel van een draaischijf die ronddraait als er elektriciteit doorheen stroomt. Het is een oudere en meest voorkomende meter, maar heeft beperkingen zoals dat het alleen de totale hoeveelheid elektriciteit kan meten en geen onderscheid kan maken tussen de hoeveelheid elektriciteit die wordt geproduceerd en verbruikt door de zonnepanelen. Nieuwere en geavanceerdere meters zoals slimme meters bieden meer gedetailleerde informatie over het verbruik en de productie van elektriciteit en kunnen helpen bij het optimaliseren van het gebruik van zonnepanelen.

Dunne film

Dunne film voor zonnepanelen is een alternatief type fotovoltaïsch materiaal voor het produceren van zonne-energie, dat meerdere dunne lagen lichtabsorberende materialen gebruikt, zoals CIGS, CdTe of a-Si. Dunne filmzonnepanelen zijn flexibeler en lichter dan traditionele panelen, maar hebben een lager rendement en vermogen per oppervlakte-eenheid. Desondanks hebben ze voordelen zoals hogere prestaties bij weinig licht, flexibiliteit in ontwerp en toepassingen, en betere prestaties bij hogere temperaturen, waardoor ze geschikt zijn voor bepaalde commerciële toepassingen.

Elektronen

Elektronen zijn negatief geladen deeltjes die een belangrijke rol spelen in zonnepanelen. Ze worden geactiveerd wanneer fotonen van de zon op het zonnepaneel vallen en zorgen voor de omzetting van zonne-energie naar elektriciteit door het fotovoltaïsche effect. Elektronen zijn ook verantwoordelijk voor het transporteren van de opgewekte elektriciteit naar de omvormer, waar de gelijkstroom wordt omgezet in bruikbare wisselstroom. Onderzoek naar elektronengedrag in zonnepanelen helpt bij het verbeteren van het rendement en de prestaties van zonnepanelen, bijvoorbeeld door het verminderen van verliezen en het optimaliseren van de materiaaleigenschappen van de zonnecellen.

Energieprestatieadvies

Een energieprestatieadvies voor zonnepanelen is een rapport opgesteld door een gecertificeerd energieadviseur dat informatie geeft over de energieprestaties van een gebouw met zonnepanelen. Het bevat aanbevelingen voor verbetering van de energieprestaties, informatie over het energielabel, de energiebesparende maatregelen en de opbrengst van de zonnepanelen. Het kan worden gebruikt om te bepalen of verdere investeringen in energiebesparing nodig zijn en kan nuttig zijn voor het verhogen van de waarde van het gebouw en het verminderen van de energierekening.

Energieprestatiecoëfficiënt

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een getal tussen de 0 en 1 dat de energieprestatie van een gebouw weergeeft. Het geeft aan hoeveel energie een gebouw nodig heeft om comfortabel te kunnen worden gebruikt. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het gebouw. De EPC wordt gebruikt om de energieprestatie van gebouwen te vergelijken en te bepalen of het gebouw voldoet aan de energieprestatie-eisen die zijn gesteld in de wet- en regelgeving.

Flash-test

Een flash-test is een methode om de prestaties van een zonnepaneel te meten door middel van een korte lichtflits. De test wordt gebruikt om de maximale vermogensoutput te berekenen en wordt vaak uitgevoerd tijdens de productie en voor onderhoud. Het is een nauwkeurige en betrouwbare methode die veel wordt gebruikt in de zonne-energie-industrie.

feed-in tarief

Een feed-in tarief is een vergoeding die wordt betaald aan eigenaren van zonnepanelen voor de elektriciteit die ze terugleveren aan het netwerk. Dit tarief is bedoeld om de investering in zonnepanelen te stimuleren en de ontwikkeling van hernieuwbare energie te bevorderen. Het tarief varieert afhankelijk van factoren zoals locatie, grootte van het zonnepaneelsysteem en hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit. Het is vaak onderdeel van het beleid van de overheid om de transitie naar duurzame energie te stimuleren en kan verschillen per land of regio.

Ferrarismeter, ook wel draaischijfmeter

Een ferrarismeter is een elektromechanische meter die wordt gebruikt om de hoeveelheid elektriciteit die wordt gebruikt en teruggeleverd te meten. Het wordt vaak gebruikt om de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit van zonnepanelen te meten. Een digitale meter kan deze meter vervangen en elektronisch uitlezen. In sommige landen is het verplicht om een digitale meter te hebben bij het installeren van zonnepanelen.

Fotovoltaïsch

Fotovoltaïsche technologie wordt gebruikt in zonnepanelen om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Het werkt door middel van zonnecellen die gemaakt zijn van halfgeleidermaterialen. Wanneer zonlicht op de zonnecellen valt, wordt er een elektrische stroom opgewekt door het fotovoltaïsche effect. Deze elektriciteit kan worden gebruikt om apparaten van stroom te voorzien of worden opgeslagen in batterijen voor later gebruik. Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn een duurzame en milieuvriendelijke manier om energie op te wekken en worden steeds populairder als alternatief voor fossiele brandstoffen.

Fotonen

Fotonen zijn elementaire deeltjes van elektromagnetische straling en spelen een belangrijke rol in het fotovoltaïsche effect. Dit effect maakt het mogelijk dat zonnepanelen lichtenergie omzetten in elektrische energie. Door het absorberen van fotonen, kunnen elektronen in het halfgeleidermateriaal van de zonnecellen vrij bewegen en zo stroom opwekken. In feite zijn fotonen dus de bouwstenen van de zonne-energieopwekking.

Gelijkspanning

Gelijkspanning of DC (Direct Current) is de vorm van elektriciteit die wordt geproduceerd door zonnepanelen via het fotovoltaïsche effect. Dit wordt gekenmerkt door een constante stroomrichting en spanning. Maar de meeste huishoudelijke apparaten en elektrische systemen gebruiken wisselstroom of AC. Daarom moet de DC die door zonnepanelen wordt geproduceerd, worden omgezet in AC voordat het in een huishouden kan worden gebruikt, en dit gebeurt via een apparaat genaamd omvormer.

Grid parity

Grid parity voor zonnepanelen betekent dat de kosten voor het produceren van elektriciteit door zonnepanelen gelijk of lager zijn dan de kosten van elektriciteit van het elektriciteitsnet. Wanneer dit punt wordt bereikt, kunnen zonnepanelen een aantrekkelijkere optie worden dan traditionele energiebronnen vanwege lagere kosten en minder CO2-uitstoot. In sommige landen is grid parity al bereikt of zijn ze er dichtbij.

Hotspot

Een hotspot bij zonnepanelen ontstaat wanneer één of meerdere cellen overmatig opwarmen en er een punt ontstaat met een hogere temperatuur dan de rest van het paneel. Dit kan leiden tot permanente schade aan het paneel. Om hotspots te voorkomen worden zonnepanelen ontworpen met diodes die de stroom omleiden rond beschadigde cellen of met omvormers die het systeem uitschakelen wanneer er hotspots worden gedetecteerd.

Lichtnet

Een lichtnet voor zonnepanelen is het openbare elektriciteitsnetwerk waaraan een zonnepanelensysteem is aangesloten. Het zonnepanelensysteem kan overtollige energie terugleveren aan het lichtnet en het lichtnet fungeert als back-up voor het systeem wanneer er onvoldoende energie wordt opgewekt.

Maximum power point

Het maximum power point (MPP) is het punt op de stroom-spanning curve van een zonnepaneel waarbij het paneel de maximale hoeveelheid vermogen levert. Dit punt is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die op het paneel valt en kan veranderen gedurende de dag. Het bepalen en gebruiken van het MPP is belangrijk voor het maximaliseren van de energieopbrengst van zonnepanelen.

Meetbedrijf

Een meetbedrijf voor zonnepanelen is een bedrijf dat zich richt op het monitoren en registreren van de energieopbrengst van zonnepaneleninstallaties. Dit gebeurt vaak via slimme meters en software die de gegevens verzamelen en analyseren om inzicht te krijgen in de prestaties van de installatie en om eventuele problemen op te sporen. Het meetbedrijf kan op basis van deze informatie ook advies geven over optimalisatie van de installatie.

Meer met minder

‘Meer met minder’ verwijst naar de trend binnen de zonnepanelenindustrie om meer energie op te wekken met minder zonnepanelen. Dit wordt bereikt door de efficiëntie van de zonnepanelen te verhogen en de kosten te verlagen, waardoor het opwekken van zonne-energie steeds rendabeler wordt. Ook wordt er gekeken naar nieuwe toepassingen van zonne-energie, zoals bijvoorbeeld het integreren van zonnepanelen in gebouwen en voertuigen. Door deze ontwikkelingen kan zonne-energie een steeds belangrijkere rol spelen in de energietransitie naar een duurzamere samenleving.

Monnokristallijn

Monokristallijn (ook wel “monokristallijne”) zonnepanelen zijn gemaakt van silicium wafer dat uit één enkel kristal wordt gemaakt. Dit maakt ze efficiënter dan polykristallijne zonnepanelen omdat de structuur van het kristal meer uniform is, wat de beweging van de elektronen in het paneel vergemakkelijkt. Ze zijn te herkennen aan hun donkere kleur en de afgeronde hoeken van de zonnecellen.

Netbeheerder

Een netbeheerder is een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het energienetwerk in een bepaald gebied. Dit energienetwerk kan bestaan uit hoogspannings- en laagspanningskabels, transformatorstations en meters. Netbeheerders zorgen ervoor dat energie veilig en betrouwbaar wordt geleverd aan consumenten en bedrijven. Ze regelen ook de aansluiting van nieuwe gebruikers op het netwerk en de plaatsing van meters om het energieverbruik te meten. In Nederland zijn er verschillende netbeheerders die elk een specifieke regio bedienen.

Netgekoppeld systeem

Een netgekoppeld systeem voor zonnepanelen is een zonnepanelensysteem dat is aangesloten op het elektriciteitsnet. Het produceert gelijkstroom die wordt omgezet in wisselstroom die geschikt is voor gebruik in huizen en bedrijven. Eventueel overschot aan energie kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en vergoed worden door de energieleverancier. Dit type systeem wordt veel gebruikt in woningen en bedrijven die hun eigen energie willen opwekken en/of geld willen besparen op hun energierekening.

Nominaal vermogen

Het nominaal vermogen van een zonnepaneel is het maximale vermogen dat het paneel kan leveren onder standaard testomstandigheden, meestal uitgedrukt in Watt piek (Wp). Dit vermogen wordt gebruikt als een maatstaf om de prestaties van zonnepanelen te vergelijken en te evalueren. Het nominaal vermogen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de afmetingen van het paneel, de efficiëntie van de zonnecellen en de intensiteit van het zonlicht.

Omvormer

Een omvormer is een apparaat dat gelijkstroom (DC) omzet in wisselstroom (AC) voor gebruik in het elektriciteitsnetwerk of apparaten die AC nodig hebben. Bij zonnepanelen wordt een omvormer gebruikt om de geproduceerde gelijkstroom van de zonnepanelen om te zetten in wisselstroom die geschikt is voor gebruik in huis of voor teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk. Een omvormer is dus een belangrijk onderdeel van een zonne-energiesysteem.

Openklemspanning (VOC)

Openklemspanning, ook wel bekend als de maximale spanning, is de spanning die wordt geproduceerd door een zonnepaneel wanneer er geen belasting op is aangesloten. Het is een belangrijke parameter die wordt gebruikt om de maximale spanning van een zonnepaneel te specificeren en om de compatibiliteit met omvormers en batterijen te bepalen.

Optimizer

Een optimizer voor zonnepanelen is een elektronisch apparaat dat tussen de zonnepanelen en de omvormer wordt geplaatst om de energie-output van elke afzonderlijke zonnepaneel te optimaliseren. Hierdoor kan elke zonnecel efficiënter stroom produceren en kunnen factoren zoals schaduw en verschillende paneeloriëntaties of hellingshoeken worden gecompenseerd. Dit kan leiden tot een hogere algehele opbrengst van het zonnepaneelsysteem en kan ook de levensduur van de panelen verlengen.

OptiTrac Global Peak

OptiTrac Global Peak is een technologie die wordt gebruikt in sommige omvormers voor zonnepanelen om de energieopbrengst te optimaliseren door het maximale vermogen te vinden onder alle omstandigheden, zoals schaduw of vervuiling. Hierdoor kan het systeem meer energie produceren en kan de efficiëntie van de zonnepanelen worden verbeterd.

Parallelschakeling

Een parallelschakeling is een elektrische schakeling waarbij twee of meer elektrische componenten (zoals zonnepanelen) parallel met elkaar zijn verbonden. Dit betekent dat de componenten zijn aangesloten op dezelfde spanningsbron en dat de stroom zich over de verschillende componenten verdeelt. Bij een parallelschakeling blijft de spanning over de componenten constant, terwijl de stroom wordt verdeeld over de verschillende takken. Dit kan voordelen bieden voor zonnepanelen, omdat het de betrouwbaarheid en efficiëntie van het systeem kan vergroten.

Polykristallijn

Polykristallijn is een type zonnepaneel dat is gemaakt van siliciumkristallen die uit meerdere stukken bestaan. De kristallen worden gegoten in vierkante blokken en vervolgens in plakken gesneden om de panelen te maken. Polykristallijn panelen zijn over het algemeen minder efficiënt dan monokristallijn panelen, maar ze zijn ook goedkoper en hebben over het algemeen een kortere terugverdientijd.

Photovoltaic (PV)

Photovoltaic verwijst naar het proces van het omzetten van zonlicht in elektriciteit door middel van fotovoltaïsche cellen in zonnepanelen. Het is een duurzame en hernieuwbare manier van energieopwekking die steeds populairder wordt vanwege de voordelen voor het milieu en de lagere energiekosten op de lange termijn.

PV- cycle

PV CYCLE is een non-profitorganisatie die zich richt op de recycling van fotovoltaïsche (PV) modules in Europa. Het biedt een kosteneffectief en milieuvriendelijk recyclingprogramma voor PV-modules om afvalbeheer te verbeteren en de duurzaamheid van de fotovoltaïsche sector te vergroten.

Salderen

Salderen is het verrekenen van de opgewekte zonnestroom met het verbruik van elektriciteit van het energienet. Het teveel aan opgewekte stroom dat teruggeleverd wordt aan het net wordt verrekend met de afname van stroom, waardoor het mogelijk is om de energierekening te verlagen. Dit kan zowel voor huishoudens als bedrijven interessant zijn.

SDE+

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Het is een subsidieregeling van de Nederlandse overheid die bedoeld is om de ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen. Met de SDE+ subsidie kunnen producenten van duurzame energie een financiële bijdrage ontvangen voor de productie van duurzame energie.

ShadeFix

ShadeFix is een technologie die wordt gebruikt in zonnepanelen om de opbrengst te optimaliseren wanneer een deel van het paneel in de schaduw ligt. Het werkt door het paneel op te delen in secties en de bypass-diodes in elk afzonderlijk deel te activeren of te deactiveren, afhankelijk van de hoeveelheid schaduw die erop valt. Hierdoor kan de energieopbrengst van het paneel worden gemaximaliseerd, zelfs bij gedeeltelijke schaduw.

Serieschakeling

Een serieschakeling is een elektrische schakeling waarbij de componenten achter elkaar zijn geschakeld, waardoor de stroom door elk component hetzelfde is en de spanning over elk component kan verschillen. In de context van zonnepanelen kan dit betekenen dat meerdere zonnepanelen achter elkaar worden geschakeld om een hogere spanning te verkrijgen.

Silicium

Silicium is een chemisch element met het symbool Si en atoomnummer 14. Het is een van de meest voorkomende elementen op aarde en wordt veel gebruikt in de halfgeleiderindustrie voor de productie van zonnepanelen. Silicium is een halfgeleider die de basis vormt van de meeste moderne elektronica, waaronder zonnepanelen.

Spanning

Spanning is een elektrische grootheid die aangeeft hoeveel elektrische potentiaal er aanwezig is tussen twee punten. In het geval van zonnepanelen, wordt de spanning gemeten in gelijkstroom (DC) en is het een belangrijke parameter die beïnvloedt hoeveel vermogen er kan worden geleverd door de panelen.

Standard test conditions (STC)

Standard Test Conditions (STC) is een set testcondities die gedefinieerd zijn door de International Electrotechnical Commission (IEC) om de prestaties van zonnepanelen te evalueren. Deze condities specificeren een celtemperatuur van 25°C, een straling van 1000 watt per vierkante meter en een luchtmassaspectrum van 1,5. STC maakt de vergelijking van verschillende zonnepanelen mogelijk onder gestandaardiseerde testomstandigheden en wordt door fabrikanten gebruikt om gestandaardiseerde beoordelingen voor hun producten te leveren.

Teruglevermeter

Een teruglevermeter is een speciale elektriciteitsmeter die de hoeveelheid elektriciteit meet die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet door bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit is belangrijk voor huiseigenaren met zonnepanelen, omdat ze op deze manier vergoed kunnen worden voor de overtollige energie die ze terugleveren aan het net. De teruglevermeter meet de hoeveelheid energie die wordt teruggeleverd en geeft deze informatie door aan de energieleverancier, die deze informatie gebruikt om de energierekening op te stellen.

Tolerantie

Tolerantie voor zonnepanelen is de afwijking in het nominaal vermogen van een zonnepaneel ten opzichte van het werkelijke vermogen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Tolerantie is een belangrijke factor bij de aankoop van zonnepanelen, omdat deze afwijking invloed kan hebben op de prestaties van het zonnepaneel en daarmee op de totale opbrengst van het zonne-energiesysteem.

Vermogen

Het vermogen van een zonnepaneel geeft aan hoeveel elektrische energie het paneel kan produceren onder standaardtestcondities (STC). Het wordt uitgedrukt in wattpeak (Wp). Het vermogen van een zonnepaneel wordt bepaald door het aantal zonnecellen en de efficiëntie van de zonnecellen. Over het algemeen hebben zonnepanelen een vermogen tussen de 100 en 400 Wp.

virtueel salderen

Virtueel salderen is een regeling waarbij de elektriciteit die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet door zonnepanelen wordt verrekend met de elektriciteit die wordt afgenomen van het net. Hierdoor wordt de teruggeleverde elektriciteit beschouwd als direct verbruik, waardoor de consument minder energiebelasting en netwerkkosten hoeft te betalen. Dit is alleen mogelijk in landen waar de regering virtueel salderen toestaat en waar huishoudens en bedrijven zonnepanelen kunnen installeren die aan het net zijn gekoppeld.

Vollast uren per jaar

Het vollastuur per jaar voor zonnepanelen geeft aan hoeveel uur per jaar een zonnepaneel op volle capaciteit (het nominaal vermogen) kan werken, op basis van de gemiddelde zoninstraling in een bepaald gebied. Het is een maatstaf voor de productiecapaciteit van een zonnepaneel en wordt berekend door het aantal zonuren per jaar te vermenigvuldigen met het vermogen van het zonnepaneel. Hoe hoger het vollastuur per jaar, hoe meer elektriciteit het zonnepaneel kan produceren. Het vollastuur per jaar verschilt per locatie en wordt beïnvloed door factoren zoals de breedtegraad, de klimatologische omstandigheden en de oriëntatie en hellingshoek van de zonnepanelen.

Wattpiek (WP)

Wattpiek (Wp) is een maateenheid voor het nominale vermogen van een zonnepaneel onder standaardtestomstandigheden (STC). Het geeft aan hoeveel vermogen een zonnepaneel kan leveren onder ideale omstandigheden, namelijk bij een celtemperatuur van 25 graden Celsius, een instraling van 1000 watt per vierkante meter en een AM-factor van 1,5. Dit vermogen is het maximale piekvermogen dat het zonnepaneel kan leveren en wordt vaak gebruikt om verschillende zonnepanelen met elkaar te vergelijken.

Wattuur (WH)

Een wattuur (Wh) is een maateenheid voor de hoeveelheid energie die een zonnepaneel kan opwekken of leveren gedurende een uur. Het is gelijk aan het vermogen van een zonnepaneel in watt (W) vermenigvuldigd met de tijd in uren dat het paneel actief is. Bijvoorbeeld, als een zonnepaneel een vermogen heeft van 300 watt en gedurende 6 uur zonlicht ontvangt en elektriciteit levert, dan is de totale energieopbrengst van het paneel gelijk aan 300 W x 6 uur = 1800 Wh of 1,8 kWh (kilowattuur). Dit is een veelgebruikte maateenheid om de opbrengst van zonnepanelen te meten en te vergelijken.

Wisselspanning

Wisselspanning is een type elektrische spanning dat regelmatig van richting verandert. Dit is in tegenstelling tot gelijkspanning, waarbij de spanning constant in één richting blijft. In een zonnepaneelsysteem wordt de gelijkstroom die door de panelen wordt geproduceerd, omgezet in wisselstroom door middel van een omvormer. De omvormer zorgt ervoor dat de geproduceerde stroom compatibel is met het elektriciteitsnetwerk, waarin wisselstroom wordt gebruikt.

Zonnecel

Een zonnecel is een elektronisch apparaat dat zonlicht omzet in elektrische energie. Het is de basiscomponent van een zonnepaneel en bestaat meestal uit een dunne laag van halfgeleidermateriaal zoals silicium. Wanneer zonlicht op de zonnecel valt, absorbeert de halfgeleider het licht en zet het om in elektronen die door een elektrisch veld in de cel worden opgevangen en naar buiten worden gestuurd om te worden gebruikt als elektriciteit.

Vraag over je installatie?
Wij staan voor u klaar.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17:00.

Neem contact op