Actievoorwaarden - Dak Profijt

Warmtefonds met 0% rente*

Actievoorwaarden

Dak Profijt organiseert een nieuwe ‘review actie’.

De review actie loopt als volgt:

 1. Een koper die een koopovereenkomst heeft gesloten met Dak Profijt vóór 01-12-2023, maakt kans op de prijzen.
 2. Schrijf een leuke review over het product via Google reviews, Klantvertellen.nl en/of Trustpilot.
 3. Op 01-12-2023 maken wij de winnaars bekend. De winnaars worden persoonlijk benaderd via e-mail. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De winnaar van de hoofdprijs geeft Dak Profijt toestemming om met naam + woonplaats te worden genoemd op onze Social Media kanalen en website.
 5. De winnende reviews zullen willekeurig worden gekozen uit alle reviews van deelnemers die aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan.
 6. Deelnemer mag meerdere reviews plaatsen op de verschillende platformen om de win kans te vergroten.
 7. De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en waarheidsgetrouw te zijn. In andere gevallen bestaat er voor de deelnemer een risico op uitsluiting van de actie en, indien van toepassing, verlies van het recht op een prijs.
 8. Dak Profijt heeft het recht de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel deze actie te staken indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Dak Profijt daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

Slotbepalingen

 1. Wanneer u bezwaren tegen deze review actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Dak Profijt o.v.v. review actie Dak Profijt, Veilingweg 10-12, 3981 PC Bunnik. U krijgt binnen drie weken bericht.
 2. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 3. Medewerkers van Dak Profijt en hun familieleden, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgezonderd van deelname aan deze actie.
 4. Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn terug te vinden op https://dakprofijt.nl/actievoorwaarden
 5. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Dak Profijt.
 6. Dak Profijt behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Dak Profijt daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
 7. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Dak Profijt behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.

e936c5680e