Grote Dakprofijt logo label

68% van de consumenten met zonnepanelen overweegt thuisbatterij

Uit ons onderzoek onder meer dan 5,000 klanten blijkt dat de meeste Nederlandse consumenten de komende twee jaar een thuisbatterij willen, met een kleine ‘maar’. Het opvallende is dat de belangrijkste motivatie niet zozeer onafhankelijkheid van energieleveranciers is, maar vooral het besparen van geld. De kosten van thuisbatterijen worden nog steeds als een belangrijk obstakel gezien, vooral door zonnepaneelbezitters die er nog geen hebben. Interessant is dat een derde van de zonnepaneelbezitters verdere verduurzaming als belangrijkste motivatie ziet voor het investeren in een thuisbatterij.

Prijsperceptie

Zowel eigenaren als niet-eigenaren van zonnepanelen werd gevraagd hoe ze de huidige prijzen voor thuisbatterijen inschatten. Ongeveer tweederde van de respondenten schatte de kosten in op €4,000 tot €8,000, terwijl het overige deel verwacht dat de prijs lager zal zijn.

Belang van de salderingsregeling

Met de verwachte afbouw van de salderingsregeling groeit de interesse voor thuisbatterijen. Meer dan 75% van de consumenten in het onderzoek beschouwde de salderingsregeling als belangrijk bij hun keuze voor zonnepanelen. Als de salderingsregeling volledig wordt afgebouwd, wat naar verwachting in 2031 zal gebeuren, mogen opgewekte zonne-energie niet langer worden afgetrokken van verbruikte energie. Dit benadrukt het belang van een batterij voor zonnepanelen.

Hoe een thuisbatterij werkt

Een thuisbatterij stelt consumenten in staat om zonne-energie tijdelijk op te slaan voor later gebruik, zelfs op bewolkte dagen. Dit vermindert de afhankelijkheid van het energienet en resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen voor consumenten.

Subsidie als mogelijke oplossing

Hatim Narjis, medeoprichter en -directeur van Dakprofijt, suggereert dat subsidie op thuisbatterijen zou kunnen helpen om de hoge aanschafkosten te verlagen en ze voor meer mensen toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen de businesscase, terugverdientijd en aanschaf van thuisbatterijen aantrekkelijker worden voor bijna iedereen.

Kortom, het onderzoek toont aan dat thuisbatterijen steeds populairder worden onder zowel eigenaren van zonnepanelen als niet-eigenaren, met besparingen en de prijsperceptie als belangrijke factoren in deze groeiende interesse.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44