Grote Dakprofijt logo label

Hellingshoek zonnepanelen

Zonnepanelen worden doorgaans onder een specifieke hoek geplaatst, ook bekend als de inclinatie. Dit gebeurt met opzet, omdat dit een gunstige blootstelling aan zonlicht op de panelen mogelijk maakt. Bovendien zorgt de helling van het paneel ervoor dat regenwater het vuil effectief wegspoelt van de zonnepanelen. Dit is een prettige bijkomstigheid, aangezien schone zonnepanelen resulteren in een hogere opbrengst.

Optimale inclinatie en oriëntatie van zonnepanelen 

Hoewel de inclinatie van de zonnepanelen belangrijk is, staat dit niet op zichzelf. Om de perfecte inclinatie te bepalen, moet je ook altijd rekening houden met de oriëntatie van het dak. Als richtlijn geldt het volgende: hoe meer het dak afwijkt van het zuiden, des te meer baat de zonnepanelen hebben bij een zo laag mogelijke inclinatie.

Hieronder geven we een overzicht van de aanbevolen inclinatie van zonnepanelen per oriëntatie en het effect op het rendement. We laten de oriëntatie Noord buiten beschouwing, omdat zonnepanelen op deze daken aanzienlijk minder opbrengen, waardoor het rendement eigenlijk niet aantrekkelijk genoeg is voor zonnepanelen.

Ideale hellingshoek en oriëntatie zonnepanelen

De ideale inclinatie van zonnepanelen bij een Zuidelijke opstelling ligt tussen 34-38 graden en resulteert in een rendement van 100%. Voor zonnepanelen in een Oost-West opstelling is de ideale inclinatie tussen de 10-13 graden, met een rendement van 93-95%. De optimale inclinatie van zonnepanelen bij een Oostelijke opstelling ligt rond de 13 graden, met een rendement van 80-90%. Voor zonnepanelen in een Westelijke opstelling is de ideale inclinatie ook rond de 13 graden, met een rendement van 80-90%.

Type dak en inclinatie van zonnepanelen

Naast de oriëntatie van het dak ten opzichte van de zon heeft ook het type dak invloed op de inclinatie. Het belangrijkste verschil hierbij is dat bij een plat dak meer vrijheid bestaat bij het bepalen van de inclinatie, omdat deze niet van nature aanwezig is en je deze zelf creëert door de constructie onder de zonnepanelen. Het is echter belangrijk te onthouden dat platte daken vaak al een minimale inclinatie hebben om een goede afwatering te waarborgen. Als deze helling groter is dan 3%, moet hiermee rekening worden gehouden bij het bepalen van de inclinatie van de zonnepanelen. Bij schuine daken is er vrijwel altijd sprake van een bestaande inclinatie waar rekening mee gehouden moet worden.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44