Actieve zonne-energie verwijst naar systemen die gebruikmaken van mechanische of elektrische apparaten om zonne-energie te verzamelen, om te zetten en te distribueren voor gebruik. In tegenstelling tot passieve zonne-energie, waarbij de architectuur en het ontwerp van een gebouw direct gebruikmaken van zonlicht en warmte zonder bewegende delen, gebruikt actieve zonne-energie specifieke apparatuur om de energie van de zon te benutten.

Hier zijn enkele belangrijke punten over actieve zonne-energie:

  1. Zonnepanelen (PV-panelen): Dit zijn de meest bekende apparaten voor actieve zonne-energie. Ze zetten zonlicht direct om in elektriciteit door middel van fotovoltaïsche cellen.
  2. Zonneboilers: Deze systemen gebruiken zonlicht om water of een andere vloeistof te verwarmen. De verwarmde vloeistof wordt vervolgens gebruikt om ruimtes te verwarmen of warm water te leveren. Ze bestaan meestal uit zonnecollectoren en een systeem om de warmte naar de gewenste locatie te transporteren.
  3. Pompen en Ventilatoren: In actieve zonne-energiesystemen worden vaak pompen gebruikt om verwarmde vloeistoffen te transporteren en ventilatoren om verwarmde lucht te verspreiden.
  4. Opslagsystemen: Omdat de zon niet altijd schijnt, kunnen actieve zonne-energiesystemen opslagcomponenten bevatten, zoals batterijen (voor elektrische systemen) of geïsoleerde watertanks (voor thermische systemen), om energie op te slaan voor gebruik wanneer de zon niet schijnt.
  5. Regelsystemen: Actieve systemen hebben vaak regelaars of thermostaten die de werking van pompen, ventilatoren en andere apparatuur regelen op basis van de energiebehoefte.
  6. Voordelen: Actieve zonne-energiesystemen kunnen zeer efficiënt zijn en kunnen aanzienlijke hoeveelheden conventionele energiebronnen vervangen, wat leidt tot kostenbesparingen en vermindering van broeikasgasemissies.
  7. Nadelen: Ze vereisen een initiële investering voor de aanschaf en installatie van apparatuur. Bovendien hebben ze, vanwege hun bewegende delen en complexiteit, mogelijk meer onderhoud nodig dan passieve systemen.

Samenvattend maakt actieve zonne-energie gebruik van specifieke apparaten en technologieën om zonne-energie te verzamelen en te gebruiken, en biedt het een effectieve manier om zowel elektriciteit als warmte te produceren voor residentieel en commercieel gebruik.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44