Een blokdiagram, ook wel bekend als een schematisch overzicht, is een grafische voorstelling van een systeem waarbij de belangrijkste componenten of functies worden weergegeven door blokken die met elkaar zijn verbonden door lijnen die de relaties of interacties tussen deze componenten aangeven. In de context van de zonnepanelensector wordt een blokdiagram vaak gebruikt om de verschillende componenten van een zonne-energiesysteem en hun onderlinge relaties weer te geven.

Hier is een uitleg van hoe een blokdiagram typisch wordt gebruikt binnen de zonnepanelensector:

1. Zonnepanelen:
Dit is meestal het startpunt van het diagram. Het vertegenwoordigt de zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektrische energie.

2. Omvormer:
Na de zonnepanelen wordt vaak een omvormer afgebeeld. De omvormer zet de gelijkstroom (DC) die door de zonnepanelen wordt geproduceerd om in wisselstroom (AC) die kan worden gebruikt in huizen of op het elektriciteitsnet.

3. Batterijopslag:
Als het systeem een opslagcomponent heeft, wordt er een blok voor de batterij getoond. Dit blok vertegenwoordigt waar de overtollige energie wordt opgeslagen voor later gebruik.

4. Elektriciteitsmeter:
Dit blok geeft aan hoe de geproduceerde elektriciteit wordt gemeten, vooral als het systeem is aangesloten op het net en overtollige energie teruglevert.

5. Verdeelkast:
Hier wordt de omgezette wisselstroom verdeeld naar de verschillende elektrische circuits in een gebouw of woning.

6. Elektriciteitsnet:
Als het zonne-energiesysteem is aangesloten op het net, wordt er een blok weergegeven dat het elektriciteitsnet vertegenwoordigt. Hier kan overtollige energie naar toe worden gevoerd of vandaan worden gehaald wanneer de zonnepanelen niet voldoende energie produceren.

7. Andere componenten:
Afhankelijk van de complexiteit van het systeem kunnen er ook andere blokken zijn voor zaken als laadregelaars, monitoringssystemen, schakelaars en beveiligingsapparatuur.

De lijnen tussen de blokken geven de stroom van elektriciteit of informatie aan en kunnen ook worden gebruikt om de richting van de stroom of de volgorde van de bewerkingen aan te geven.

Samenvattend biedt een blokdiagram in de context van de zonnepanelensector een vereenvoudigd visueel overzicht van hoe de verschillende componenten van een zonne-energiesysteem samenwerken. Het is een nuttig hulpmiddel voor zowel professionals in de sector als voor eindgebruikers om de basiswerking van hun zonne-installatie te begrijpen.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44