Energieterugverdientijd, vaak simpelweg “terugverdientijd” genoemd, is een maatstaf die wordt gebruikt om te bepalen hoe lang het duurt voordat de energie die is geïnvesteerd in de productie, installatie en werking van een apparaat of systeem wordt terugverdiend door de energiebesparingen of -productie die het oplevert. Dit concept wordt vaak gebruikt bij duurzame energiebronnen en energie-efficiënte technologieën om hun effectiviteit en economische haalbaarheid te beoordelen.

Hoe het werkt:

Stel dat je zonnepanelen op je dak wilt installeren. Er is een bepaalde hoeveelheid energie nodig om die zonnepanelen te produceren, te transporteren en te installeren. Zodra de panelen zijn geïnstalleerd, beginnen ze elektriciteit te produceren en dus energie te “besparen” (of te genereren) die anders uit het net zou komen.

De energieterugverdientijd is de periode die nodig is voordat de totale hoeveelheid door de zonnepanelen geproduceerde energie gelijk is aan de energie die is gebruikt om ze te produceren en te installeren.

Factoren die de energieterugverdientijd beïnvloeden:

  1. Efficiëntie van het systeem: Hoe efficiënter het systeem, hoe sneller het zijn energie-investering terugverdient.
  2. Locatie: Bijvoorbeeld, zonnepanelen in zonnige gebieden hebben een kortere terugverdientijd dan in bewolkte gebieden.
  3. Kosten van energie: Als de energiekosten hoog zijn, kan de financiële terugverdientijd korter zijn, hoewel dit niet direct de energieterugverdientijd beïnvloedt.
  4. Onderhoud: Systemen die regelmatig onderhoud nodig hebben, kunnen een langere terugverdientijd hebben vanwege de energie die nodig is voor dat onderhoud.

Energieterugverdientijd vs. Financiële terugverdientijd:

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen energieterugverdientijd en financiële terugverdientijd. Terwijl de energieterugverdientijd kijkt naar de tijd die nodig is om de geïnvesteerde energie terug te verdienen, kijkt de financiële terugverdientijd naar de tijd die nodig is om de financiële investering terug te verdienen via besparingen op energierekeningen of inkomsten uit energieproductie.

Belang van Energieterugverdientijd:

Het beoordelen van de energieterugverdientijd is cruciaal om de werkelijke duurzaamheid en milieu-impact van een technologie te begrijpen. Een technologie die een zeer lange energieterugverdientijd heeft, kan bijvoorbeeld minder gunstig zijn vanuit een milieuperspectief, zelfs als het op de lange termijn financiële besparingen oplevert.

In de context van de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden, helpt het begrijpen van de energieterugverdientijd beleidsmakers, bedrijven en consumenten om weloverwogen beslissingen te nemen over welke technologieën te adopteren en te ondersteunen.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44