Een expansievat is een belangrijk onderdeel van thermische zonne-energiesystemen, met name systemen die vloeistoffen gebruiken om warmte van zonnecollectoren naar een opslag- of gebruikslocatie te transporteren. Het is ontworpen om de druk in het gesloten systeem te reguleren door de uitzetting en inkrimping van de warmtedragende vloeistof, meestal een water-glycolmengsel, op te vangen als gevolg van temperatuurveranderingen.

Hier zijn enkele belangrijke punten over het expansievat in de context van zonnepanelen:

1. Werking:
Wanneer de warmtedragende vloeistof wordt verwarmd door de zon, zet deze uit. In een gesloten zonne-energiesysteem kan deze uitzetting leiden tot een gevaarlijke toename van de druk. Het expansievat compenseert deze uitzetting door extra volume te bieden waarin de vloeistof kan uitzetten, waardoor de druk in het systeem wordt gestabiliseerd.

2. Opbouw:
Een typisch expansievat voor zonne-energiesystemen bestaat uit twee delen, gescheiden door een flexibel membraan of een rubberen diafragma. Eén kant is gevuld met de warmtedragende vloeistof uit het zonne-energiesysteem, en de andere kant is gevuld met lucht of een inert gas onder druk.

3. Onderhoud:
Voor zonne-energiesystemen is het essentieel om de luchtdruk in het expansievat periodiek te controleren en ervoor te zorgen dat het membraan of diafragma intact is en goed functioneert.

4. Vervanging:
Na verloop van tijd kan het membraan of diafragma in het expansievat verslechteren of falen, wat kan leiden tot een verminderde werking of een defect vat. In dergelijke gevallen moet het vat worden vervangen.

5. Symptomen van een defect vat:
Enkele tekenen dat een expansievat in een zonne-energiesysteem mogelijk defect is, zijn onder meer een aanzienlijke drukverhoging in het systeem of een vat dat volledig met vloeistof is gevuld zonder luchtruimte.

6. Locatie:
In zonne-energiesystemen wordt het expansievat meestal in de buurt van de zonnecollectoren of de warmtewisselaar geïnstalleerd.

Samenvattend speelt het expansievat een cruciale rol in gesloten thermische zonne-energiesystemen door te helpen de druk te reguleren en te voorkomen dat het systeem overbelast raakt door de natuurlijke uitzetting van de warmtedragende vloeistof bij verwarming. Het zorgt voor een veilige en efficiënte werking van het systeem.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44