Het feed-in tarief (FiT) is een economisch beleidsmechanisme dat is ontworpen om de adoptie van hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Het biedt langdurige prijsgaranties aan producenten van hernieuwbare energie voor de elektriciteit die ze opwekken en aan het net leveren.

Hoe het werkt:

 1. Vaste prijs: Overheden of regelgevende instanties stellen een vaste prijs vast die wordt betaald aan producenten van hernieuwbare energie voor elke eenheid elektriciteit die ze produceren en aan het net leveren. Deze prijs ligt vaak hoger dan de marktprijs voor elektriciteit.
 2. Contractduur: De garantieprijs wordt meestal voor een vaste periode aangeboden, bijvoorbeeld 20 jaar, om investeerders zekerheid te bieden.
 3. Toegang tot het net: Netbeheerders zijn vaak verplicht om alle elektriciteit die wordt opgewekt door middel van hernieuwbare bronnen te accepteren.

Voordelen van het feed-in tarief:

 1. Stimulans voor investeringen: Door een gegarandeerde prijs en afname te bieden, vermindert het FiT het financiële risico voor investeerders in hernieuwbare energieprojecten.
 2. Diversificatie van energiebronnen: Het bevordert de ontwikkeling van diverse hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa.
 3. Lokale economische voordelen: Het kan de lokale economie stimuleren door banen te creëren in de hernieuwbare energiesector.
 4. Vermindering van broeikasgasemissies: Door de adoptie van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, helpt het FiT bij het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen.

Kritiek en uitdagingen:

 1. Kosten voor consumenten: De hogere kosten van het FiT kunnen worden doorberekend aan de consumenten in de vorm van hogere elektriciteitstarieven.
 2. Overstimulering: Als het tarief te genereus is ingesteld, kan dit leiden tot overinvestering in hernieuwbare energiebronnen, wat kan resulteren in hogere kosten voor het systeem en de consumenten.
 3. Flexibiliteit: Vaste, langdurige tarieven kunnen het moeilijk maken om aan te passen aan veranderende marktomstandigheden of technologische vooruitgang.
 4. Integratie in het net: Een snelle toename van hernieuwbare energie kan uitdagingen opleveren voor het elektriciteitsnet, vooral als het gaat om variabele bronnen zoals wind en zon.

Ondanks de uitdagingen blijft het feed-in tarief een van de meest populaire en effectieve instrumenten wereldwijd om de adoptie van hernieuwbare energie te stimuleren. Het beleid en de specifieke tarieven variëren echter sterk van land tot land, afhankelijk van lokale omstandigheden, doelstellingen en beschikbare bronnen.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44