Grid parity is een term die wordt gebruikt in de context van hernieuwbare energiebronnen, met name zonne- en windenergie. Het verwijst naar het punt waarop de kosten van elektriciteit die wordt opgewekt door een hernieuwbare energiebron gelijk zijn aan of lager zijn dan de prijs van elektriciteit die wordt gekocht van het traditionele elektriciteitsnet (vaak opgewekt uit fossiele brandstoffen).

Wanneer een hernieuwbare energiebron grid parity bereikt, betekent dit dat het economisch haalbaar is om elektriciteit uit die bron te produceren zonder dat er subsidies of fiscale stimulansen nodig zijn om concurrerend te zijn met traditionele energiebronnen.

Factoren die bijdragen aan grid parity:

  1. Daling van de kosten: De kosten van hernieuwbare technologieën, met name zonnepanelen, zijn de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald. Dit heeft bijgedragen aan het bereiken van grid parity in veel regio’s.
  2. Stijging van de elektriciteitsprijzen: Als de prijzen van elektriciteit uit het net stijgen, kan dit het punt van grid parity dichterbij brengen.
  3. Overheidsbeleid: Subsidies, belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen kunnen de kosten van hernieuwbare energieprojecten verlagen en zo bijdragen aan het bereiken van grid parity.
  4. Technologische vooruitgang: Verbeteringen in technologie kunnen de efficiëntie van hernieuwbare energiebronnen verhogen en de kosten verlagen.
  5. Financieringskosten: De kosten en beschikbaarheid van kapitaal voor investeringen in hernieuwbare energieprojecten kunnen ook van invloed zijn op het bereiken van grid parity.

Belang van grid parity:

Het bereiken van grid parity is een belangrijke mijlpaal voor hernieuwbare energiebronnen. Het betekent dat deze energiebronnen niet alleen ecologisch duurzaam zijn, maar ook economisch concurrerend. Dit kan leiden tot een snellere adoptie en integratie van hernieuwbare energie in het algemene energiemix, wat essentieel is voor het aanpakken van klimaatverandering en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Het is echter belangrijk op te merken dat grid parity niet in alle regio’s of markten op hetzelfde moment wordt bereikt. Lokale elektriciteitsprijzen, zonlichtintensiteit, windpatronen, beleid en andere factoren kunnen sterk variëren, waardoor het punt van grid parity in sommige gebieden eerder wordt bereikt dan in andere.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44