Huisnetwerk verwijst naar de integratie van zonne-energiesystemen met de bestaande elektrische infrastructuur van een huis en naar systemen die communiceren over de status en prestaties van zonne-installaties. Het gaat hier om een combinatie van fysieke bedrading, connectiviteit en data-uitwisseling tussen zonne-energiesystemen en andere systemen in huis.

Integratie met het Elektrische Systeem:

  1. Wanneer zonnepanelen op een woning worden geïnstalleerd, worden ze geïntegreerd met het bestaande elektrische systeem van het huis. Dit betekent dat de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt, door het hele huis kan worden gedistribueerd via het bestaande elektrische netwerk.

Omzetters en Monitoring:

  1. Zonne-installaties maken gebruik van omvormers (inverters) die de gelijkstroom (DC) die door de panelen wordt geproduceerd, omzetten in wisselstroom (AC) die door het huis kan worden gebruikt.
  2. Veel moderne omvormers hebben netwerkcapaciteiten waarmee huiseigenaren de prestaties van hun zonnepanelen in realtime kunnen monitoren. Dit wordt vaak gedaan via apps of webportalen.

Smart Home Integratie:

  1. Met de opkomst van smart homes worden veel zonne-energiesystemen nu geïntegreerd met huisautomatiseringssystemen. Hiermee kunnen huiseigenaren hun energieverbruik en -opwekking optimaliseren, bijvoorbeeld door apparaten automatisch uit te schakelen wanneer de zonne-opbrengst laag is.
  2. Dit soort integraties kan ook helpen bij het automatisch opslaan van overtollige zonne-energie in thuisbatterijen wanneer de productie hoog is en het verbruik laag.

Netgekoppelde Systemen:

  1. Veel zonne-energiesystemen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit betekent dat wanneer de zonnepanelen meer stroom produceren dan het huis nodig heeft, de overtollige stroom terug naar het net kan worden gestuurd (en mogelijk worden verkocht aan het elektriciteitsbedrijf). Anderzijds, als de zonnepanelen niet voldoende stroom produceren, kan het huis stroom van het net trekken.
  2. Het huisnetwerk, in deze context, speelt een rol bij het balanceren en beheren van de stroomtoevoer en -vraag, en bij het communiceren met het elektriciteitsnet.

Data-uitwisseling en Beveiliging:

  1. Zoals bij alle verbonden systemen, is data-uitwisseling en -beveiliging een belangrijke overweging. Informatie over het energieverbruik, de zonne-opbrengst, en de status van apparatuur moet veilig worden overgedragen en opgeslagen.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44