Een grid-tied systeem (ook wel “grid-connected systeem” genoemd) verwijst naar een elektriciteitssysteem dat is verbonden met het traditionele, gecentraliseerde elektriciteitsnet (of “grid”). In de context van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, betekent dit dat de elektriciteit die wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen direct kan worden gevoed naar het elektriciteitsnet.

Kenmerken en componenten van een grid-tied systeem:

  1. Energieopwekking: Dit kan bestaan uit zonnepanelen, windturbines of andere hernieuwbare energiebronnen.
  2. Omvormer: Een essentieel onderdeel van een grid-tied systeem. De omvormer zet de gelijkstroom (DC) die wordt opgewekt door zonnepanelen om in wisselstroom (AC), die compatibel is met het elektriciteitsnet en huishoudelijke apparaten.
  3. Elektriciteitsmeter: In veel grid-tied systemen wordt een speciale elektriciteitsmeter geïnstalleerd die zowel de elektriciteit kan meten die aan het net wordt geleverd als de elektriciteit die van het net wordt verbruikt. Dit staat bekend als “netmetering”.

Voordelen van grid-tied systemen:

  1. Geen opslag nodig: Omdat overtollige energie direct aan het net kan worden geleverd, is er geen behoefte aan dure energieopslagsystemen zoals batterijen.
  2. Inkomsten: In veel regio’s kunnen huiseigenaren die overtollige energie aan het net leveren, compensatie ontvangen van hun energieleverancier.
  3. Betrouwbaarheid: Als de hernieuwbare energiebron niet voldoende stroom produceert (bijvoorbeeld tijdens bewolkte dagen voor zonnepanelen), kan elektriciteit eenvoudigweg uit het net worden getrokken, waardoor een continue stroomvoorziening wordt gegarandeerd.
  4. Vermindering van de elektriciteitsrekening: Het produceren van eigen elektriciteit kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de elektriciteitsrekening.

Uitdagingen:

  1. Afhankelijkheid van het net: In het geval van stroomuitval zal een standaard grid-tied systeem zonder batterijback-up ook stoppen met werken om veiligheidsredenen (om te voorkomen dat elektriciteit wordt teruggevoerd naar het net, wat gevaarlijk kan zijn voor onderhoudspersoneel).
  2. Kosten: Hoewel goedkoper dan off-grid systemen (vanwege het ontbreken van batterijen), kunnen de initiële kosten voor de installatie van zonnepanelen en een omvormer nog steeds aanzienlijk zijn.
  3. Regelgeving en beleid: Niet alle regio’s hebben netmeteringbeleid of andere stimulansen die de integratie van grid-tied systemen bevorderen.

Ondanks deze uitdagingen zijn grid-tied systemen een populaire keuze voor huiseigenaren en bedrijven die willen investeren in hernieuwbare energie, vanwege hun efficiëntie en het potentieel voor kostenbesparingen op de lange termijn.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44