Impedantie, vaak aangeduid met de letter Z, is de maat voor de totale weerstand die een circuit biedt tegen de stroom van een wisselstroom (AC). In tegenstelling tot gelijkstroom (DC), waarbij de weerstand (R) constant is, varieert de impedantie bij wisselstroom afhankelijk van de frequentie van de stroom.

Componenten van Impedantie:

  1. Weerstand (R): Dit is de weerstand tegen de stroom die niet varieert met de frequentie. Het is een maat voor hoeveel een materiaal de stroom belemmert.
  2. Reactantie (X): Dit is de weerstand die varieert met de frequentie. Reactantie kan bestaan uit:
  3. Inductieve reactantie (XL): Verzet geboden door spoelen en transformatoren.
  4. Capacitieve reactantie (XC): Verzet geboden door condensatoren.

Waarom is Impedantie belangrijk?

Impedantie speelt een cruciale rol bij het ontwerpen en begrijpen van AC-circuits, zoals in audio-apparatuur, transmissielijnen, en vele andere toepassingen. Een correcte impedantieafstemming is essentieel voor het efficiënt overbrengen van elektrische energie en het minimaliseren van verliezen en reflecties in een systeem.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44