Grote Dakprofijt logo label

08 april 2024

21% consumenten overweegt thuisbatterij dit jaar

Recent onderzoek wijst uit dat een groeiend aantal Nederlandse huiseigenaren interesse heeft in het installeren van energiebesparende voorzieningen, met name thuisbatterijen en warmtepompen. Volgens een studie uitgevoerd in opdracht van Nationale-Nederlanden Bank door Norstat onder 610 Nederlandse huiseigenaren, overweegt ruim 1 op de 5 consumenten het komende jaar een thuisbatterij aan te schaffen, naast een warmtepomp.

Op dit moment geeft 4 procent van de ondervraagden aan al een thuisbatterij te bezitten, terwijl maar liefst 21 procent van de huiseigenaren van plan is er binnen een jaar een aan te schaffen. Dit toont een groeiende interesse in thuisbatterijen als een manier om energie-efficiëntie te bevorderen en de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen.

Het onderzoek onthult ook dat 13 procent van de respondenten momenteel een hybride of volledig elektrische warmtepomp heeft, terwijl 22 procent van plan is om binnenkort over te stappen op deze milieuvriendelijke verwarmingsoplossing.

Belangrijke maatregelen voor energiebesparing

De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld van de interesse van consumenten in verschillende energiebesparende maatregelen. Naast thuisbatterijen en warmtepompen staan ook groendaken, zonneboilers, inductiekoken en zonnepanelen hoog op de lijst.

  1. Warmtepomp – 22 procent
  2. Thuisbatterij – 21 procent
  3. Groendak – 15 procent
  4. Zonneboiler – 14 procent
  5. Inductiekoken – 14 procent
  6. Zonnepanelen – 13 procent

Sitske Mauritsz, directeur Hypotheken bij Nationale-Nederlanden Bank, benadrukt: “Nederlandse huiseigenaren tonen een actieve betrokkenheid bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De interesse in thuisbatterijen en warmtepompen groeit, wat aangeeft dat mensen zich bewust worden van de voordelen van duurzame energieoplossingen.”

Financiering en informatie

Een belangrijke overweging voor huiseigenaren die nog geen stappen hebben genomen op het gebied van energiebesparing, is de financiële haalbaarheid. Ongeveer 32 procent van hen denkt dat ze onvoldoende financieringsmogelijkheden hebben, terwijl 23 procent aangeeft gebrek aan informatie over subsidieregelingen als reden voor hun terughoudendheid.

Mauritsz voegt hieraan toe: “Financieel adviseurs spelen een cruciale rol in het bieden van inzicht in de financiële mogelijkheden voor duurzame verbouwingen. Vooral met de nieuwe hypotheekregels die kansen bieden voor woningen met een laag energielabel, is het essentieel dat huiseigenaren worden geadviseerd over de beschikbare financieringsmogelijkheden.”

Bronnen van informatie

Het onderzoek toont aan dat familie en vrienden de belangrijkste bron van informatie zijn als het gaat om verduurzaming. Echter, een aanzienlijk deel van de respondenten heeft zich helemaal niet laten adviseren, terwijl slechts een minderheid professionele adviseurs heeft geraadpleegd op het gebied van verduurzaming en financiering.

Al met al wijst het onderzoek erop dat Nederlandse huiseigenaren steeds meer geïnteresseerd raken in energiebesparende maatregelen, waarbij thuisbatterijen een toenemende populariteit genieten als een effectieve manier om energie-efficiëntie te bevorderen en de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44