Grote Dakprofijt logo label

22 februari 2024

50% Nederlanders schakelt over voor winst!

Vijftig procent van de Nederlanders die nog geen zonnepanelen bezitten, overweegt deze te laten installeren, met financieel voordeel als hoofdreden.

Uit een onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat de helft van de Nederlanders zonder zonnepanelen interesse heeft om deze in de toekomst te installeren. Voor bijna de helft (45%) van deze groep is de belangrijkste drijfveer het financiële voordeel dat zonnepanelen kunnen opleveren.

Dit tweejaarlijkse onderzoek, gericht op het peilen van draagvlak voor de energietransitie, heeft meer dan 1.300 Nederlanders bevraagd over hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot energie en klimaat.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023, werden twee groepen respondenten, elk bestaande uit meer dan 1.300 deelnemers, ondervraagd. In totaal namen 2.681 Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 80 jaar deel aan het onderzoek.

Een kernbevinding voor de zonne-energiesector is dat financieel gewin de belangrijkste motivator is voor het plaatsen van zonnepanelen, terwijl onzekerheid over het terugverdienen van de investering de grootste belemmering vormt.

Volgens de resultaten van groep B heeft 59% van de respondenten nog geen zonnepanelen. De voornaamste redenen hiervoor zijn zorgen over het terugverdienen van de kosten, de onzekere toekomst van salderingsregelingen en terugleververgoedingen, en de perceptie dat zonnepanelen te kostbaar zijn.

Van de Nederlanders zonder zonnepanelen is er een aanzienlijk deel, 49%, die wel interesse heeft in de aanschaf ervan. De belangrijkste argumenten voor deze groep om zonnepanelen aan te schaffen omvatten het financiële rendement, mogelijke subsidies, het gebruiksgemak, de bijdrage aan klimaatbescherming, en een beter begrip van zonnepanelen.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44