Grote Dakprofijt logo label

14 december 2023

Energiebedrijven en de opkomst van dynamische contracten

Een toenemend aantal energieleveranciers oriënteert zich op het aanbieden van dynamische energiecontracten. Deze ontwikkeling sluit aan bij de aankomende wijzigingen in de Energiewet, die vanaf 2025 energiebedrijven verplicht stelt om dergelijke contracten aan te bieden.

Een recente studie van Energievergelijk.nl naar de contractaanbiedingen van de grootste energieleveranciers in Nederland onthult dat bedrijven zoals Eneco, Vandebron en Budget Energie nu al dynamische contracten aanbieden. Dit is een nieuwe stap voor deze leveranciers, die eerder enkel vaste en variabele contracten beschikbaar stelden. Opmerkelijk is dat Vattenfall en Essent tot nu toe nog geen dynamische contracten aanbieden.

Wat maakt een dynamisch contract anders?

Dynamische energiecontracten onderscheiden zich door variabele leveringstarieven, die gekoppeld zijn aan de beursprijzen van de EPEX, LEBA en EEX. Dit betekent dat de kosten afhangen van de marktkoers. Bij variabele contracten daarentegen, worden de leveringstarieven voor gas en elektriciteit elke drie maanden aangepast en veranderen dus minder frequent. Vaste contracten garanderen de leveringstarieven voor een periode van één tot drie jaar.

Specifiek voor dynamische contracten is dat de elektriciteitsprijzen fluctueren op basis van de EPEX, en wel elk uur afhankelijk van de vraag en het aanbod. Ook spelen weersomstandigheden en het tijdstip van de dag een rol in deze prijsfluctuaties. Dit biedt huishoudens de mogelijkheid om huishoudelijke taken uit te voeren op momenten dat de stroom goedkoper is, zoals bij het wassen of het gebruik van de vaatwasser.

De nieuwe energiewet en de toekomst

De nieuwe Energiewet, die momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer, zal naar verwachting in 2025 in werking treden. Deze wet verplicht alle energieleveranciers in Nederland om dynamische contracten aan te bieden. In België is deze verplichting al ingevoerd.

Volgens Koen Kuijper, energie-expert bij Energievergelijk.nl, belooft de toekomst van dynamische contracten veel goeds. Hij voorspelt dat deze contracten binnen vijf jaar net zo populair zullen zijn als de huidige vaste contracten. “Huishoudens zijn zich steeds meer bewust van hun stroomverbruik en de variërende kosten gedurende de dag. Dit leidt tot een efficiëntere afstemming van vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt, vermindert het verbruik tijdens piekuren en verlaagt de belasting op het elektriciteitsnet. Bovendien is het beter voor het milieu, aangezien tijdens piekuren vooral gascentrales actief zijn.

Dynamische contracten: wat betekent dit voor zonnepaneelbezitters?

Voor eigenaren van zonnepanelen kunnen dynamische energiecontracten bijzonder voordelig zijn. Deze contracten bieden unieke kansen, aangezien de energieopbrengst van zonnepanelen varieert afhankelijk van de tijd van de dag en weersomstandigheden.

 1. Optimalisatie van energieopbrengst:
  Zonnepaneelbezitters kunnen hun energieopbrengst optimaliseren door de stroom die ze genereren te verkopen wanneer de prijzen hoog zijn. Dit komt vaak voor tijdens piekuren wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is.
 2. Slimme energieopslag:
  Eigenaren van zonnepanelen met een energieopslagsysteem kunnen profiteren door energie op te slaan tijdens uren met lage tarieven en deze te gebruiken of te verkopen wanneer de tarieven hoog zijn. Dit maximaliseert hun financiële rendement.
 3. Bijdrage aan het netwerk:
  Dynamische contracten stimuleren zonnepaneelbezitters om actief deel te nemen aan het energienetwerk. Door stroom te leveren tijdens piekuren, helpen ze de belasting op het net te verminderen en dragen ze bij aan een duurzamere energievoorziening.
 4. Transparantie in tarieven:
  Met dynamische tarieven wordt de vergoeding voor teruggeleverde energie transparanter en potentieel lucratiever, afhankelijk van de marktcondities.
 5. Bewust energiegebruik:
  Zonnepaneelbezitters worden aangemoedigd om hun energieverbruik te optimaliseren, wat leidt tot een bewuster en efficiënter gebruik van hun eigen groene energie.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44