Grote Dakprofijt logo label

24 januari 2024

Holland Solar: zonne-energie ontlast stroomnet

Als lid van Holland Solar, delen we het standpunt dat zonne-energie een cruciale rol kan spelen in het verlichten van de druk op het stroomnet. In een recente brief aan de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, benadrukte Holland Solar dit standpunt in de aanloop naar een belangrijk commissiedebat. De commissie bespreekt deze week de maatregelen, aangekondigd door demissionair minister Jetten, om het stroomnet te ontlasten.

Holland Solar merkt op dat de huidige problemen met het overvolle stroomnet de voortgang van de energietransitie kunnen hinderen. Ze identificeren dit als deels een fysiek capaciteitsprobleem, maar vooral als een organisatorisch vraagstuk. Een overbelast netwerk is zelden fysiek overbelast, maar wordt vaak onderbenut.

De branchevereniging ondersteunt de maatregelen van minister Jetten, maar benadrukt dat er meer mogelijkheden zijn. Zij pleiten voor het benutten van zonne-energie om netwerkcongestie te verminderen. Met moderne technieken kunnen zonnestroominstallaties nu aangesloten worden op maximaal 50 procent van hun piekvermogen, waardoor pieken worden afgevlakt en de netcapaciteit efficiënter gebruikt kan worden.

Holland Solar gelooft ook in het potentieel van zonnewarmte. Zonneboilers kunnen bijvoorbeeld de warmtevraag op piekmomenten aanzienlijk verminderen, waardoor de belasting op het stroomnet vermindert. Dit maakt de uitbreiding van het netwerk minder noodzakelijk.

Echter, om deze mogelijkheden volledig te benutten, zijn er aanvullende beleidsmaatregelen nodig. Holland Solar pleit voor maatregelen zoals cable pooling en gunstigere nettarieven voor systemen die netcongestie verminderen, zoals batterijopslag en elektrolysers. Ze pleiten ook voor een herziening van de tarifering om flexibiliteit te bevorderen en het gebruik van batterijen en andere technologieën te vergemakkelijken.

Tot slot roept Holland Solar op tot meer toegankelijkheid van gebruiksdata van elektriciteitsnetten, zodat bedrijven beter inzicht krijgen in hun mogelijkheden voor nieuwe aansluitingen en slimme energieoplossingen. Als lid van Holland Solar, ondersteunen wij deze visie en streven we naar een toekomst waarin zonne-energie een sleutelrol speelt in het duurzaam en efficiënt beheren van onze energievoorziening.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44