Grote Dakprofijt logo label

06 mei 2024

Nationaal Warmtefonds ziet aanzienlijke toename in leningsverstrekking aan VvE’s, zonnepanelen in top 3

Het Nationaal Warmtefonds heeft het afgelopen jaar 25% van zijn leningen verstrekt aan Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Onder de VvE’s zijn hoogrendementsbeglazing, gevelisolatie en zonnepanelen de meest populaire maatregelen.

Eerder dit jaar meldde het Nationaal Warmtefonds dat het vorig jaar ongeveer 13.000 leningen voor zonnepanelen had verstrekt aan consumenten. Uit het jaarverslag blijkt nu dat dit precies 12.656 leningen betrof.

Toename in duurzame leningsverstrekking

Het fonds heeft het afgelopen jaar een toename van 30% gezien in leningen voor de verduurzaming van huishoudens, wat neerkomt op een bedrag van 267 miljoen euro verdeeld over 22.618 leningen. Maar liefst 54% van deze leningen aan particuliere huiseigenaren had een rente van 0% gedurende de hele looptijd. Het fonds merkt op dat er een sterke groei is in interesse bij huishoudens met lagere en middeninkomens, die voorheen minder vaak betrokken waren bij verduurzaming.

Leners met een renteloze lening leenden gemiddeld bijna 11.000 euro en kozen over het algemeen vaker voor een uitgebreider pakket aan energiebesparende maatregelen.

Toename in leningsverstrekking aan VvE’s

Het Warmtefonds heeft het afgelopen jaar ook een stijging gezien van 25% in leningen aan VvE’s, waarbij de eerste 29 leningen aan kleine VvE’s zijn verstrekt. Dit zijn verenigingen met 2 tot 8 appartementseigenaren. Het totaal aantal leningen aan VvE’s steeg naar 114.

De top 5 van meest gekozen maatregelen voor VvE’s bestaat uit hoogrendementsbeglazing, gevelisolatie, zonnepanelen, dakisolatie en vloerisolatie. Het gemiddelde leenbedrag per appartement bedroeg ongeveer 18.000 euro.

Top 5 VvE’s20222023
Hoogrendementsbeglazing40
Gevelisolatie3627
Zonnepanelen21
Dakisolatie3219
Vloerisolatie205
Begeleidings- en onderzoekskosten29

Voor particuliere huiseigenaren bestond de top 5 uit zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing, warmtepompen, isolerende deuren en dakisolatie. Huiseigenaren met een renteloze lening leenden gemiddeld bijna 11.000 euro en kozen over het algemeen vaker voor een uitgebreider pakket aan energiebesparende maatregelen.

Top 5 particulieren20222023
Zonnepanelen7.24712.656
Hoogrendementsbeglazing3.5755.008
Warmtepomp2.9282.369
Isolerende deuren1.4382.205
DakisolatieOnbekend1.000

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44