Grote Dakprofijt logo label

28 maart 2024

Nederland bereikt 3 miljoen zonnepaneelinstallaties

Nederland heeft de mijlpaal van 3 miljoen zonnepaneelinstallaties overschreden, volgens de meest recente marktgegevens van de netbeheerders, afkomstig van de Centrale Registratie van Systeemelementen (CERES). De teller van de netbeheerders stond eind februari op 2.891.255 zonnepaneelinstallaties in CERES. Met in het achterhoofd dat niet alle zonnepaneelinstallaties daadwerkelijk worden geregistreerd bij de netbeheerders, heeft Nederland naar schatting de 3 miljoenste installatie met zonnepanelen in de afgelopen periode verwelkomd. Dit komt doordat de netbeheerders aannemen dat ongeveer 10 procent van de geïnstalleerde zonnepanelen in Nederland niet wordt geregistreerd.

De regionale netbeheerders zullen nu maandelijks de CERES-gegevens publiceren. Nieuw is dat ze voor kleinverbruikers niet langer de registratie van zonnepaneelinstallaties communiceren op basis van het zonnepaneelvermogen uitgedrukt in kilowattpiek (DC-vermogen), maar op basis van het omvormervermogen uitgedrukt in kilowatt (AC-vermogen). Voor grootverbruikers gebeurde dit al. Het CERES-register omvat alle zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 1 megawatt.

In januari meldden de netbeheerders dat 600.048 kleinverbruikers in Nederland vorig jaar bijna 1,8 gigawattpiek aan zonnepanelen installeerden. Het CBS telde bij klein- en grootverbruikers eind vorig jaar in totaal 23.904 megawattpiek aan zonnepanelen. De netbeheerders registreerden in CERES per eind vorig jaar 17.094 megawatt aan omvormervermogen van zonnepaneelinstallaties. Het moet worden opgemerkt dat CERES alleen data bevat over zonnepaneelinstallaties met een vermogen tot 1 megawatt omvormervermogen. De grotere installaties, zoals grondgebonden zonneparken, zijn niet opgenomen in CERES.

Uit de nieuwe cijfers blijkt een voorzichtig herstel in de registratie van nieuwe zonnepaneelinstallaties en het bijbehorende vermogen. Hoewel het registratieniveau nog steeds aanzienlijk lager ligt dan het recordniveau in de eerste helft van 2023, laten zowel het aantal nieuwe installaties als het nieuw in gebruik genomen omvormervermogen sinds januari een stijgende lijn zien.

Gedetailleerde analyse van de CERES-data onthult interessante trends. Bijvoorbeeld, in de maand juni 2023 hebben consumenten een recordhoeveelheid nieuwe zonnepaneelinstallaties in gebruik genomen, vooral in de vermogenscategorie tot 5 kilowatt. Vergelijkbare pieken werden gezien in andere vermogenscategorieën, hoewel er in de tweede helft van 2023 een daling was. Dit suggereert een zekere volatiliteit in de installatiepatronen, mogelijk beïnvloed door verschillende factoren zoals beleidsmaatregelen, economische omstandigheden en seizoensinvloeden.

Rolf Heynen, een van de drijvende krachten achter het Nationaal Solar Trendrapport, benadrukt het belang van actuele en betrouwbare gegevens voor de zonne-energiesector. Hij ziet de nieuwe publicatiemethode van de netbeheerders als een grote stap voorwaarts voor de professionalisering van de datavoorziening over de Nederlandse zonne-energiemarkt. Deze gegevens zijn van cruciaal belang voor de duizenden werknemers en bedrijven die zich inzetten voor de groei van zonne-energie als belangrijke speler in de energietransitie.

De discrepantie tussen de CBS-cijfers en die van CERES roept vragen op over de nauwkeurigheid van de gegevens en de methodologieën die worden gebruikt bij het verzamelen ervan. De komende tijd zal waarschijnlijk meer duidelijkheid verschaffen over deze kwestie, terwijl de sector blijft groeien en zich ontwikkelen in lijn met de ambities voor duurzame energie in Nederland.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44