Grote Dakprofijt logo label

23 maart 2024

Nederland opent de deuren naar duurzame energie!

Zonnepanelen hebben het afgelopen jaar Nederland verlicht met een indrukwekkende hoeveelheid elektriciteit, waarbij maar liefst 21.393 gigawattuur aan zonne-energie werd geproduceerd. Noord-Brabant toonde zich daarbij als een ware pionier op het gebied van duurzame energie, met een opwekking van 3.819 gigawatt, terwijl Flevoland achterbleef met een nog steeds respectabele 797 gigawattuur.

Deze opmerkelijke statistieken zijn onthuld door het Nationaal Energie Dashboard, een krachtig nieuw instrument dat recentelijk werd gelanceerd door Gasunie en TenneT, met samenwerkingen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het Nationaal Klimaat Platform. Dit dashboard, dat een evolutie vormt van bestaande platforms zoals Energieopwek, de CO2 Monitor en het Energieweerbericht, streeft ernaar om al deze informatie uiteindelijk samen te voegen tot één alomvattend dataportaal op ned.nl.

De groei van zonne-energie in Nederland is ronduit indrukwekkend te noemen, met een stijging van maar liefst 21,5 procent in het afgelopen kalenderjaar, van 17.601 naar 21.393 gigawattuur. Deze groei vertegenwoordigt bijna een factor 10 in vergelijking met de cijfers van 2017, wat duidelijk laat zien hoe snel de adoptie van zonne-energie in Nederland toeneemt.

Een bijzonder moment was juni 2023, waarin een nationaal record werd gevestigd met bijna 3.600 gigawattuur aan zonne-energieproductie. Dit illustreert de potentie en veerkracht van zonne-energie als een belangrijke pijler in de energietransitie van Nederland.

Noord-Brabant steekt er bovenuit als dé provincie waar zonne-energie floreert. Met een opwekking van 3.819 gigawattuur in het afgelopen jaar en een groei van maar liefst 25,1 procent, is het een toonbeeld van innovatie en duurzaamheid. Maar ook andere regio’s laten aanzienlijke groei zien; Groningen met 24,0 procent en Drenthe met 23,5 procent, tonen aan dat de trend naar meer zonne-energie niet beperkt blijft tot één gebied.

Het Nationaal Energie Dashboard benadrukt dat deze cijfers gebaseerd zijn op het ‘achter de meter’-principe, waarbij het verbruik van de opgewekte elektriciteit niet is meegenomen. De data zijn afkomstig van het geïnstalleerde vermogen in Nederland, het ENTSO-E platform en weergegevens.

Deze opwindende ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie laten zien dat Nederland op de goede weg is naar een duurzamere energievoorziening. Met voortdurende innovatie en investeringen in hernieuwbare energiebronnen, zetten we stappen naar een groenere toekomst voor ons allemaal.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44