Grote Dakprofijt logo label

25 januari 2024

Recordgroei in zonne-energie in 2023

In het afgelopen jaar 2023, heeft de markt voor zonne-energie in Nederland een indrukwekkende mijlpaal bereikt. Een recordbrekend aantal van maar liefst 600.048 Nederlandse huishoudens heeft ervoor gekozen om zonnepanelen te installeren. Deze opmerkelijke toename is vastgesteld door Netbeheer Nederland, die deze gegevens verzamelde op basis van de rapportages van regionale netbeheerders.

Aanzienlijke groei bij Stedin

Bijzonder noemenswaardig is de groei waargenomen bij Stedin, een van de prominente netbeheerders in het land. Bij Stedin werd een uitzonderlijke groei van 32 procent in het aantal nieuwe zonne-energie-installaties genoteerd. Deze toename toont aan hoe snel de adoptie van zonne-energie zich verspreidt in de regio’s onder beheer van Stedin.

Koppositie van Enexis in zonne-energie

Een andere belangrijke speler in de zonne-energiemarkt is Enexis. Net als in voorgaande jaren, blijft Enexis de regio zijn waar de meeste Nederlandse huishoudens kiezen voor zonnepanelen. In de gebieden beheerd door Enexis, waaronder de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, hebben in 2023 maar liefst 240.446 consumenten zonnepanelen geïnstalleerd. Dit vertegenwoordigt een significante groei van bijna 28 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Uitbreiding van zonne-energie op Nederlandse daken

Deze opwaartse trend weerspiegelt een voortdurende toename van zonnepanelen op de daken van Nederlandse woningen. Een interessant feit dat Netbeheer Nederland benadrukt, is dat tegen het einde van 2023 ongeveer 2,75 miljoen huizen in Nederland uitgerust waren met zonnepanelen. Ter vergelijking: eind 2022 was dit aantal nog iets meer dan 2 miljoen. Dit betekent dat momenteel ongeveer 32 procent van alle woningen in Nederland voorzien is van zonnepanelen, een getuigenis van de groeiende populariteit van duurzame energie.

Het belang van direct gebruik van zonne-energie

Netbeheer Nederland en de regionale netbeheerders wijzen ook op het toenemende belang van het direct gebruiken van de opgewekte zonne-energie. Dit is niet alleen belangrijk om de spanning op het netwerk te beheersen, maar ook om te voorkomen dat de omvormers van zonnepanelen tijdelijk uitgeschakeld worden door overbelasting. Dit aspect benadrukt de noodzaak voor geavanceerdere energiemanagementsystemen en een slimme aanpak van energieverbruik in huishoudens die zonne-energie opwekken.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44