Grote Dakprofijt logo label

30 april 2024

Rotterdam vereenvoudigt voorschriften voor zonnepanelen op erfgoed

Rotterdam heeft de voorschriften voor het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed versoepeld, waardoor gebouwen in beschermde stadsgezichten en monumenten nu gemakkelijker kunnen worden verduurzaamd met behulp van zonne-energie.

Voorheen was het al mogelijk om zonnepanelen te installeren op gebouwen in beschermde stadsgezichten en op veel monumenten, maar dit was beperkt tot achter- en zijgevels die niet grensden aan openbaar terrein.

In overeenstemming met de nieuwe regels, die aan het begin van deze maand zijn aangenomen door de gemeenteraad, kunnen nu ook zonnepanelen worden geplaatst op alle voorgevels. Hiervoor is wel een vergunning vereist. Het plaatsen van zonnepanelen op de voorgevel van een monument is alleen mogelijk als historische elementen en materialen op het dak behouden blijven.

Indien een ingediend plan voor een pand in een beschermd stadsgezicht voldoet aan de nieuwe voorschriften, zal in principe altijd een vergunning worden verleend.

Maatwerk voor monumenten

Aangezien elk monument uniek is, wordt per aanvraag beoordeeld wat er mogelijk is. Dakvlakken die niet grenzen aan openbaar terrein blijven de voorkeur genieten volgens de gemeente.

Ook de zijgevels zijn niet langer uitgesloten. Dit geldt ook voor de voorgevels als er op of bij het monument geen andere opties zijn en rekening wordt gehouden met de erfgoedwaarden en de esthetische kwaliteit.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44