Grote Dakprofijt logo label

20 januari 2024

Stijgende transportkosten zonnepanelen door crisis Rode Zee

De kosten voor het transport van zonnepanelen uit China zijn recentelijk aanzienlijk gestegen, veroorzaakt door de crisis in de Rode Zee. Deze toename is een direct gevolg van de spanningen veroorzaakt door aanvallen van Jemenitische Houthi-rebellen op containerschepen die verbonden zijn met Israël. De transportkosten voor een 40-voet container van Shanghai naar Rotterdam zijn in één maand tijd gestegen van 1.442 naar 4.951 Amerikaanse dollar.

Volgens maritiem marktonderzoeksbureau Drewry is de World Container Index (WCI) in één week met 23 procent gestegen tot 3.777 dollar, wat 87 procent hoger is dan het voorgaande jaar. Deze index staat nu op het hoogste niveau sinds oktober 2022.

Deze prijsstijgingen zijn niet beperkt tot de route van Shanghai naar Europa, maar zijn ook merkbaar op de route Shanghai-New York, waar de kosten in één week met 35 procent zijn toegenomen tot 5.644 dollar. Drewry voorspelt verdere stijgingen als gevolg van de gespannen situatie rond de Rode Zee en het Suezkanaal. Veel vervoerders kiezen ervoor deze regio te vermijden na aanvallen op schepen door de Houthi-rebellen.

Philip Damas van Drewry Supply Chain Advisors waarschuwt dat de komende maand cruciaal zal zijn voor wereldwijde scheepvaart en containerverkeer, vooral in de aanloop naar het Chinese Nieuwjaar. Hij schat dat ongeveer 30 procent van de scheepscapaciteit wordt beïnvloed door de risico’s in de Rode Zee.

Drewry merkt op dat de huidige situatie deels vergelijkbaar is met die tijdens de coronapandemie, maar nu met de toevoeging van nieuwe toeslagen zoals ‘transport disruption surcharge’ en ‘emergency operation surcharge’. De duur van de crisis blijft echter een onbekende factor. Drewry verwacht dat de normale marktdynamiek snel zal herstellen als de handel via het Suezkanaal weer op gang komt, maar waarschuwt voor mogelijke langdurige verstoringen indien het kanaal gedurende heel 2024 vermeden moet worden.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44