Grote Dakprofijt logo label

21 juni 2024

Stijging van zonnepaneelvermogen in 2023: trends en statistieken

In 2023 nam het opgestelde vermogen van zonnepanelen opnieuw toe, ondanks dat de groei iets minder was dan in het voorgaande jaar. Het vermogen steeg met ruim 22 procent, wat blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS. Dit markeert een opmerkelijke voortzetting van de groei in zonne-energie in Nederland.

Historische groei in vermogen

Het totaal opgestelde vermogen van zonnepanelen bereikte in 2023 een indrukwekkende 23,9 gigawatt, een stijging van 4,3 gigawatt ten opzichte van 2022. Ter vergelijking, in 2013 was dit vermogen bijna 40 keer lager. Deze groei toont de enorme toename in de adoptie van zonne-energie in de afgelopen tien jaar.

Verdere opdeling van vermogen

Van het totale opgestelde vermogen in 2023 was ongeveer 42 procent afkomstig van zonnepanelen op woningen, wat neerkomt op 10,1 gigawatt. Dit is een stijging van 25 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Bedrijven waren verantwoordelijk voor de overige 58 procent, met een vermogenstoename van bijna 20 procent ten opzichte van 2022.

Gemiddeld vermogen en installaties

Het totale vermogen van zonnepanelen was in 2023 verdeeld over 2,8 miljoen installaties, waarvan meer dan 2,5 miljoen op woningen. Het gemiddelde vermogen van installaties op woningen was bijna 4.000 watt. Bij bedrijven, hoewel het aantal installaties lager was, lag het gemiddelde vermogen per installatie veel hoger op 61.000 watt.

Zonnepanelen en elektriciteitsproductie

In 2023 produceerden zonnepanelen bijna 20.000 gigawattuur aan elektriciteit, bijna gelijk aan het totale elektriciteitsverbruik van alle woningen in Nederland. Dit vertegenwoordigt bijna 17 procent van de totale netto elektriciteitsproductie. De productie is in de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld, mede door een toename in het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en gunstige weersomstandigheden.

Regionale verspreiding van zonnepanelen

Het opgestelde vermogen van zonnepanelen verschilt per gemeente. In 2023 was het landelijke gemiddelde 0,71 megawatt per vierkante kilometer. Bijna 40 procent van de gemeenten had een opgesteld vermogen van meer dan één megawatt per vierkante kilometer. Zwijndrecht leidde met meer dan 5 megawatt per vierkante kilometer, de hoogste in het land.

Dakprofijt blijft zich inzetten om deze groei te ondersteunen en duurzame energieoplossingen toegankelijk te maken voor zowel particulieren als bedrijven in heel Nederland. Onze expertise en toewijding helpen u om optimaal gebruik te maken van zonne-energie, waardoor u niet alleen bijdraagt aan een duurzamere toekomst, maar ook bespaart op uw energiekosten.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44