Grote Dakprofijt logo label

19 juni 2024

Toekomstvisie: Nederland Installeert 21,1 gigawattpiek aan zonnepanelen tot en met 2028

Nederland staat aan de vooravond van een indrukwekkende groei in zonne-energiecapaciteit. 

Volgens de nieuwste editie van de Global Market Outlook for Solar Power van koepelorganisatie SolarPower Europe zal Nederland tussen 2024 en 2028 maar liefst 21,1 gigawattpiek aan zonnepanelen installeren. Deze voorspelling schetst een optimistisch beeld van de toekomst van zonne-energie in Nederland, ondanks enkele uitdagingen.

Vooruitzichten en scenario’s

SolarPower Europe heeft voor Nederland een bandbreedte vastgesteld van 16 tot 25 gigawattpiek aan geïnstalleerde zonnepanelen. Het middenscenario, dat als meest waarschijnlijk wordt beschouwd, gaat uit van een installatieniveau van 21,1 gigawattpiek. Als dit scenario werkelijkheid wordt, betekent dit dat Nederland tot en met 2028 jaarlijks gemiddeld 4,24 gigawattpiek aan zonnepanelen zal installeren.

Positie op de wereldmarkt

Ondanks deze groei wordt verwacht dat Nederland vanaf volgend jaar uit de wereldwijde top 10 van grootste zonne-energiemarkten zal vallen. Dit komt niet alleen door een mogelijke daling in de verkoop van zonnepanelen, maar ook door de stijgende installaties in andere landen. Het aantal landen dat jaarlijks meer dan 1 gigawattpiek aan zonnepanelen installeert, blijft toenemen. In 2023 waren er 31 van deze ‘gigawattmarkten’, vergeleken met 28 in het jaar daarvoor. Voor 2024 wordt verwacht dat dit aantal stijgt naar 37, en het jaar daarna zelfs meer dan 50.

Invloed van B

beleidsveranderingen

De onderzoekers wijzen ook op de invloed van beleidsveranderingen door de Nederlandse overheid. De nieuwe regeringscoalitie heeft een abrupte stopzetting van de salderingsregeling voor zonne-energie bij woningen aangekondigd, in plaats van een geleidelijke afbouw. Bovendien wordt er een vermindering van de toekomstige steun voor elektrificatie voorzien. Deze plotselinge beleidswijzigingen, vooral door regeringswisselingen, schaden de zekerheid voor investeerders en de publieke perceptie van hernieuwbare energie aanzienlijk.

Met het aflopen van de salderingsregeling in 2026, wordt verwacht dat Nederland de komende jaren te maken krijgt met een “boom-and-bust” periode. De zonne-energie-industrie had liever een geleidelijke afschaffing gezien, zodat de markt zich kon aanpassen en er tijd zou zijn om de broodnodige markt voor residentiële opslag op te bouwen.

Europese context

Binnen de Europese Unie (EU) zullen naar verwachting 19 van de 27 lidstaten in 2024 meer zonnepanelen installeren dan in 2023. De top 3 zonne-energiemarkten in de EU zal gevormd worden door Duitsland, Spanje en Italië. Ondanks uitdagingen zoals instabiele regelgeving en congestie van het elektriciteitsnet, blijft de Europese markt groeien.

Toekomstperspectieven

De voorspellingen van SolarPower Europe tonen aan dat de groei van zonne-energie in Nederland, hoewel indrukwekkend, niet zonder uitdagingen is. De abrupt afgeschafte salderingsregeling en verminderde steun voor elektrificatie vormen obstakels die overwonnen moeten worden. Toch blijft de toekomst van zonne-energie in Nederland veelbelovend, met een aanzienlijke toename in geïnstalleerde capaciteit en een groeiende markt.

Bij Dakprofijt blijven we ons inzetten om onze klanten te voorzien van de nieuwste en meest efficiënte zonne-energiesystemen. Met deze vooruitzichten zullen wij blijven inspelen op de veranderende markt en beleidsomstandigheden om u de best mogelijke oplossingen te bieden voor uw duurzame energiebehoeften.

Voor meer informatie en advies over zonnepanelen, neem contact met ons op. Samen maken we Nederland groener en duurzamer.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44