Grote Dakprofijt logo label

01 december 2023

Veranderingen per 1 januari 2024: einde van het prijsplafond en meer

Vanaf 1 januari 2024 komt er een einde aan het prijsplafond. De overheid ziet de noodzaak ervan niet meer in, omdat er voldoende vaste contracten en contracten met prijzen onder het prijsplafond beschikbaar zijn. Dit betekent dat je vanaf die datum de tarieven betaalt die in je contract zijn vastgelegd. Bij een variabel contract hangen je tarieven af van de marktontwikkelingen. Bij twee van de drie grote energieleveranciers gaan de variabele tarieven vanaf 1 januari 2024 zelfs boven het huidige prijsplafond uit, mede door onrust op de gasmarkt en een verhoging van de energiebelasting.

Je energierekening uitgelegd

De energierekening bestaat uit vaste en variabele leveringskosten, netbeheerkosten, en energiebelasting. We lichten toe wat er in 2024 verandert:

Leveringskosten 2024|
De variabele leveringskosten zijn gekoppeld aan de marktprijs voor gas en elektriciteit. Deze prijzen kunnen in 2024 stijgen of dalen, beïnvloed door wereldwijde economische en politieke gebeurtenissen, en zelfs het weer.

Netbeheerkosten 2024
De netbeheerkosten stijgen met €5 tot €10 per maand per huishouden, afhankelijk van je netbeheerder. Dit komt door verhoogde energieverlieskosten en investeringen in de uitbreiding van het netwerk.

Energiebelasting 2024
De overheid wil het gasgebruik verminderen. Daarom stijgt de energiebelasting op gas in 2024 met ongeveer 11 cent per kuub, terwijl de belasting op elektriciteit met ongeveer 2 cent per kWh daalt.

Vermindering energiebelasting 2024
De vermindering energiebelasting, een korting op je energiebelasting, stijgt van €596,86 naar €631,39.

Effect op je kosten
Voor een gemiddeld huishouden betekent dit hogere kosten, vooral door de stijgende gasbelasting. Zuinig omgaan met gas wordt dus belangrijker.

Noodfonds energie
Bij hoge energiekosten en een laag (midden)inkomen kun je aanspraak maken op het noodfonds energie, dat in de winter van 2023/2024 weer beschikbaar is.

Vast of variabel contract in 2024?
Iedereen betaalt de nieuwe tarieven, ongeacht het soort energiecontract. Een vast contract biedt bescherming tegen prijsstijgingen, maar geen voordeel bij prijsdalingen. Overweeg je risicobereidheid bij het kiezen van een contracttype.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44