Grote Dakprofijt logo label

04 april 2024

Zonne-energie in Nederland groeit: 15% stijging in Q1

Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een opvallende groei van 15 procent in de productie van zonne-energie gerealiseerd ten opzichte van vorig jaar. Bovendien was maar liefst 53 procent van de opgewekte stroom duurzaam, volgens de recente kwartaalcijfers van Energieopwek.nl.

Wind op zee stimuleert groei:

De uitbreiding van windmolenparken op zee heeft een aanzienlijke rol gespeeld in deze groei van hernieuwbare energie gedurende de eerste drie maanden van 2024. Door de toename van windmolens op zee lag de productie in het eerste kwartaal meer dan 50 procent hoger dan het voorgaande jaar, wat resulteerde in een totale kwartaalproductie van hernieuwbare energie die ongeveer 17 procent hoger lag.

Diversificatie van hernieuwbare bronnen:

Naast wind op zee hebben ook warmtepompen en geothermie een groei van 24 procent in energielevering gezien, terwijl wind op land een toename van 18 procent kende. Echter, de bijdrage van biomassa aan de stroomproductie is juist met 14 procent gedaald, voornamelijk doordat kolencentrales beperkt werden gebruikt.

Zonne-energie als opkomende kracht:

In maart heeft hernieuwbare energie een groei van 8 procent doorgemaakt ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, waarbij windenergie de grootste bijdrage leverde, gevolgd door biomassa. Zonne-energie, goed voor bijna een vijfde van de hernieuwbare-energieproductie in Nederland, heeft in maart eveneens een significante rol gespeeld, vooral dankzij enkele winderige periodes die zorgden voor flinke pieken in de opwekking, aangevuld met zonne-energie.

Impact op energiemarkt en prijzen:

Deze combinatie van hernieuwbare energiebronnen heeft in maart op de energiemarkten geleid tot circa 40 uur waarin er meer stroom werd geproduceerd dan er vraag was. Dit resulteerde in 11 uur gratis stroom en 17 uur met negatieve stroomprijzen. Het overige deel van de tijd was er zoveel export dat de stroomprijzen positief bleven. Vergeleken met vorig jaar waren er in maart minder uren met negatieve stroomprijzen.

Stijging van duurzame stroomaandeel:

Het aandeel duurzame stroom in maart bedroeg 53 procent, een stijging ten opzichte van 48 procent in dezelfde maand vorig jaar, waarbij windenergie de voornaamste bron was. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal naar verwachting in 2030 gemiddeld 85 procent van de stroom uit hernieuwbare bronnen komen.

Elektrificatie en toekomstperspectief:

In termen van elektriciteitsgebruik bestaat het finale energieverbruik in Nederland voornamelijk uit warmte voor gebouwen en industrie (55 procent), transport (25 procent) en stroomverbruik (20 procent). Door de elektrificatie van verschillende sectoren, zoals industrie, transport, koken en verwarming, zal het aandeel elektriciteit naar verwachting groeien. Het PBL schat dat in 2030 ongeveer 24 procent van het finale energieverbruik uit elektriciteit zal bestaan, waarvan 75 procent hernieuwbaar zal zijn. Deze schatting houdt nog geen rekening met de aangekondigde extra 10 gigawatt aan windmolens op zee.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44