Grote Dakprofijt logo label

05 juni 2024

Zonnepanelen in mei hoofdleverancier van duurzame stroom

In mei leidden zonnepanelen tot het grootste aandeel duurzame stroomproductie volgens Energieopwek.nl.  

Hernieuwbare energie groeide licht, maar minder zon- en windkracht beperkten de stijging tot 7 procent. Toch bereikte zonne-energie historische hoogten als belangrijkste leverancier, gevolgd door biomassa en windkracht. Warmtepompen speelden een kleine rol door het warmere weer. Negatieve stroomprijzen kwamen 176 uur voor, een toename vergeleken met vorig jaar. 

Dit leidde soms tot het stilzetten van windmolens en het afschakelen van zonnepanelen om ongewenste stroomafname te voorkomen. Nieuwe modellen worden ontwikkeld om deze situaties beter te begrijpen en te benutten, waaronder investeringen in batterijen en groene waterstofproductie. Het aandeel duurzaam opgewekte stroom steeg naar 61 procent, gecorrigeerd voor afschakeling.

Elektriciteit

Mei 2024

Conventioneel

39,2 procent

Zon-pv

35,4 procent

Wind-op-land

10,9 procent

Wind-op-zee

9,0 procent

Biomassa

5,4 procent

Waterkracht

0,1 procent

In Nederland bestaat het uiteindelijke energieverbruik uit drie hoofdonderdelen: 55% warmte voor gebouwen en industrie, 25% transport (weg- en luchtverkeer) en 20% elektriciteitsverbruik. Elektrificatie van industrie, transport, koken en verwarming zal het aandeel elektriciteit vergroten. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorspelt dat tegen 2030 ongeveer 24% van het uiteindelijke energiegebruik elektriciteit zal zijn, waarvan 75% hernieuwbaar. Deze berekening omvat nog niet de aangekondigde extra 10 gigawatt aan windmolens op zee.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44