Grote Dakprofijt logo label

04 januari 2024

Zonnepanelen toppen in 2023 duurzame energieproductie

Toename hernieuwbare energie

In 2023 zag Nederland een toename van 13 procent in de productie van hernieuwbare energie, waarbij zonnepanelen de grootste bijdrage leverden aan de duurzame stroomvoorziening. Dit succes markeert het bereiken van doelstellingen uit het Energieakkoord van 2013, volgens de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

Energieakkoord doelstellingen

Het akkoord streefde naar een minimum van 16 procent hernieuwbare energie in 2023, maar uit een analyse van Energieopwek.nl blijkt dat dit nu bijna 17 procent is.

Pieken en dalen in energieproductie

Het afgelopen jaar kende opmerkelijke pieken en dalen in de productie van hernieuwbare energie. Windmolens op land waren het meest productief op 24 december, terwijl zonnepanelen hun hoogtepunt bereikten op 13 juni.

Negatieve stroomprijzen

2023 kenmerkte zich ook door een frequent overschot aan duurzaam opgewekte stroom, wat leidde tot meer dan 300 uren met een negatieve stroomprijs.

Elektriciteitsproductie naar bron

De elektriciteitsproductie in Nederland was in 2023 voor ongeveer de helft afkomstig uit groene bronnen, met zonne-energie en windenergie op land als de grootste leveranciers.

Toekomst van elektrificatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) projecteert dat het aandeel van elektriciteit in het finale energiegebruik in Nederland zal toenemen door elektrificatie van industrie, vervoer en huishoudelijk gebruik, en dat in 2030 ongeveer 75 procent van deze elektriciteit hernieuwbaar zal zijn.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44