Grote Dakprofijt logo label

05 maart 2024

Zonnepanelen weer in trek na heroverweging salderingsregeling

Uit een inventarisatie van branchevereniging Techniek Nederland onder diverse installatiebedrijven blijkt dat ook wij, als installateur, deze trend bevestigen.

Politieke onrust

De zonnestroombranche heeft lange tijd kunnen profiteren van gunstige omstandigheden. Vorig jaar steeg het aantal huishoudens met zonnepanelen nog van 2 miljoen naar 2,6 miljoen. Maar in oktober gaven installateurs aan bij Nieuwsuur dat er sprake was van een “aanzienlijke terugval”. Bij bepaalde bedrijven was er zelfs een daling van wel 30 procent in het aantal aanvragen.

De terughoudendheid onder huiseigenaren was een direct gevolg van het besluit om de aantrekkelijke salderingsregeling vanaf 2025 af te schaffen. Hoewel onafhankelijke partijen zoals Milieu Centraal berekenden dat de panelen nog steeds binnen zes jaar terugverdiend konden worden, zorgde dit besluit voor aarzeling.

Herziening van besluit

De stijgende vraag wordt ook toegeschreven aan een politieke ontwikkeling. Vorige maand heeft de Eerste Kamer namelijk de afschaffing van de regeling teruggedraaid. “Installateurs van zonnepanelen zien een toename in het aantal aanvragen na het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling te handhaven”, concludeert de branchevereniging uit hun onderzoek.

In deze tijd ervaren we een vernieuwd gevoel van vertrouwen,” benadrukt Hatim Narjis van Dakprofijt, een toonaangevend bedrijf in zonne-energie-installaties. Narjis merkte voor de zomer een afname in de vraag. “Mensen waren terughoudend vanwege de onzekerheid. Nu er meer duidelijkheid is, lijkt die terughoudendheid te zijn verdwenen.”

Ook spelen de lagere prijzen een rol. “We kunnen de panelen nu voor duizenden euro’s minder aanbieden per huishouden dan tijdens de hoogtijdagen,” merkt Narjis op. Tijdens de pandemie en de daaropvolgende periode waren de panelen relatief duur door de grote vraag en tekorten aan leveringen en personeel. “Momenteel zijn de voorraden bij groothandels aanzienlijk door de verminderde vraag in de afgelopen maanden, wat heeft geleid tot lagere prijzen.”

Deze ontwikkelingen hebben de interesse van nieuwe klanten opnieuw gewekt. “Het is de afgelopen maand behoorlijk drukker geworden, maar we zijn nog niet terug op het niveau van voor de zomer,” zegt Narjis. “Misschien is dat maar goed ook, want het was toen behoorlijk hectisch.”

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44