Grote Dakprofijt logo label

28 maart 2024

Zonnepanelenverkoop in Nederland herstelt en evenaart niveau van 2022

Robuuste groei in de zonnepanelenmarkt

Recente statistieken tonen een opmerkelijke opleving in de verkoop van zonnepanelen in Nederland, wat een cruciale rol speelt in de overgang naar duurzame energiebronnen. Na een periode van schommelingen en onzekerheid laat de zonnepanelenmarkt nu een robuuste groei zien.

Toenemende focus op duurzaamheid

Deze positieve ontwikkeling komt op een moment dat duurzaamheid steeds meer centraal staat in de maatschappelijke en politieke agenda van Nederland. Met de toenemende druk om klimaatverandering aan te pakken en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, wordt de rol van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie steeds prominenter.

Verandering in registratiemethode stimuleert vertrouwen

Een belangrijke factor achter het herstel van de zonnepanelenverkoop is de recente wijziging in de registratiemethode door Nederlandse netbeheerders. Voorheen werd het zonnepaneelvermogen in kilowattpiek als maatstaf gebruikt, maar nu wordt het omvormervermogen in kilowatt als basis genomen. Deze verandering biedt niet alleen een nauwkeuriger beeld van de daadwerkelijke energiecapaciteit van zonnepaneelinstallaties, maar kan ook het vertrouwen bij consumenten vergroten door meer transparantie en duidelijkheid te bieden over de prestaties van de systemen.

Stijgende populariteit in consumentenmarkt

Vooral in de consumentenmarkt is een stijgende trend zichtbaar, waarbij huiseigenaren steeds vaker kiezen voor zonne-energie als een rendabele en milieuvriendelijke optie voor hun energiebehoeften. De aanzienlijke toename van nieuwe installaties in de vermogenscategorie tot 5 kilowatt getuigt van dit groeiende besef onder consumenten.

Duurzame oplossing voor toekomstige uitdagingen

Het belang van zonne-energie gaat echter verder dan alleen financiële overwegingen. Het biedt ook een duurzame oplossing voor de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en energiebevoorrading. Door te investeren in zonne-energie kunnen we niet alleen onze ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook bijdragen aan een meer veerkrachtig en duurzaam energiesysteem voor de toekomst.

Belang van betrouwbare data

Hoewel de huidige cijfers bemoedigend zijn, is het belangrijk om op te merken dat ze mogelijk niet alle zonnepaneelinstallaties omvatten. Ongeveer 10 procent van de installaties wordt niet geregistreerd via de officiële kanalen, wat suggereert dat de werkelijke groei mogelijk hoger is dan momenteel wordt gerapporteerd.

Toekomst van zonne-energie in Nederland

Deze ontwikkelingen onderstrepen de groeiende rol van zonne-energie in de Nederlandse energiemarkt en benadrukken de voortdurende verschuiving naar duurzamere energiebronnen. Met voortdurende inspanningen om de toegang tot en het gebruik van zonne-energie te bevorderen, lijkt de toekomst van zonne-energie in Nederland veelbelovend en duurzaam.

Ontdek hoeveel je kunt besparen met zonnepanelen!

Klaar om te profiteren van de voordelen van zonne-energie? Vraag vandaag nog een dakscan aan en ontdek hoeveel je kunt besparen met zonnepanelen op je dak.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44