Grote Dakprofijt logo label

20 juni 2024

Terugleverkosten zonnepanelen: een steeds belangrijkere factor bij energieoverstap

De dynamiek van de energiemarkt verandert continu, en een belangrijke factor die invloed heeft op de keuzes van consumenten is de terugleverkosten voor zonnepanelen.

Volgens een recent onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), noemt 27 procent van de Nederlandse consumenten die zich oriënteren op een overstap naar een andere energieleverancier, de terugleverkosten als een cruciale reden voor hun beslissing.

Onderzoek en resultaten

Motivaction voert sinds 2018 jaarlijks de Energiemonitor uit. In april van dit jaar werden 1.545 consumenten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar ondervraagd. De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in de motieven van consumenten bij het kiezen van een energieleverancier.

Opzegvergoedingen en overstapmethoden

Een interessante bevinding uit het onderzoek is dat meer dan een derde van de consumenten die overstapt naar een andere energieleverancier, hiervoor de website van het betreffende bedrijf gebruikt. Het gebruik van vergelijkingswebsites is gedaald van 24 naar 22 procent. Eveneens opvallend is de daling in het aantal mensen dat ingaat op aanbiedingen via deurverkoop of klantenservice, zowel telefonisch als via e-mail, van respectievelijk 7 naar 4 procent en van 18 naar 14 procent.

Een zorgwekkende bevinding is dat 47 procent van de consumenten niet op de hoogte was van de nieuwe regels voor opzegvergoedingen bij het afsluiten van een nieuw energiecontract. Dit gebrek aan kennis kan invloed hebben op hun besluitvormingsproces en overstapgedrag.

Invloed van terugleverkosten en andere redenen

Uit het onderzoek blijkt dat 6 procent van de consumenten die langer dan drie jaar geleden zijn overgestapt naar een andere energieleverancier, de terugleverkosten voor zonnepanelen als een mogelijke reden voor een nieuwe overstap noemt. Bovendien noemt 4 procent van deze groep het onderscheid tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen, en 3 procent het ontbreken van vaste contracten voor huishoudens met zonnepanelen als redenen om opnieuw te overwegen over te stappen.

Onder consumenten die zich momenteel oriënteren op een overstap of nog nooit zijn overgestapt, noemt 12 procent het onderscheid tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen als mogelijke reden om toch een overstap te overwegen. Wanneer deze groep wordt opgesplitst, geeft 18 procent van degenen die zich oriënteren aan dat dit onderscheid een belangrijke reden is. Daarnaast ziet 10 procent van deze groep het niet aanbieden van een vast contract aan huishoudens met zonnepanelen als een eventuele aanleiding om over te stappen.

Redenen voor recente overstappen

Ook de redenen van consumenten die al zijn overgestapt, zijn onderzocht. Van degenen die in het afgelopen jaar zijn overgestapt, noemt 7 procent de terugleverkosten als reden. Daarnaast noemt 6 procent het onderscheid tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen en 3 procent het ontbreken van vaste contracten voor zonnepaneelbezitters als belangrijke factoren in hun besluitvorming.

De terugleverkosten voor zonnepanelen blijken een steeds belangrijkere factor te zijn in de overwegingen van Nederlandse consumenten bij het kiezen van een nieuwe energieleverancier. Dit benadrukt het belang van transparante en gunstige voorwaarden voor huishoudens met zonnepanelen. Bij Dakprofijt blijven we ons inzetten om onze klanten te voorzien van de beste informatie en voorwaarden, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken in hun duurzame energiebehoeften.

Voor meer informatie en advies over zonnepanelen en energiecontracten, neem contact met ons op. Samen werken we aan een duurzamer Nederland.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44